Będzie porozumienie między miastem a JSW S.A.

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Dzisiaj, 29 lipca po godzinie 11:00, w Urzędzie Miasta Jastrzębia – Zdroju odbyła się konferencja prasowa Prezydent Miasta – Anny Hetman. Oprócz pani Prezydent w konferencji udział wzięli: Wojciech Kowalczyk – sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu, pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego oraz Edward Szlęk – prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Głównymi tematami spotkania były: zwrot nadpłaty podatku od wyrobisk górniczych, zatrudnienie w górnictwie, edukacja, rozszerzenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o nowe tereny, a także współpraca miasta z Jastrzębską Spółką Węglową.

Wszyscy wiemy, że obecna sytuacja górniczej spółki jest trudna, przede wszystkim z powodu m.in. niskich cen węgla. Na dzień dzisiejszy Jastrzębie nie może zrealizować wielu inwestycji, gdyż musi zwrócić Jastrzębskiej Spółce Węglowej 85 mln złotych z tytułu podatku od wyrobisk górniczych. Jak powiedział wiceminister Wojciech Kowalczyk: ” trzeba przyspieszyć wszelkie działania dążące do współpracy”.

Obowiązujące prawo nie pozwala na to, by Jastrzębska Spółka Węglowa anulowała zobowiązania finansowe gmin dlatego też Jastrzębie musi oddać jeszcze 7 mln złotych.

Zgodnie z sugestią wiceministra podpisane zostanie również porozumienie między miastem a JSW. Znajdą się w nim zapisy dotyczące m.in. szkolnictwa górniczego, włączenia terenów należących do JSW do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz przekazania miastu działek pod inwestycje. Jednym z omawianych terenów jest nieruchomość na której znajdował się hotel Diament.

5 4 3 2 7 6

Komentarze są wyłączone.