Decyzja zapadła jednomyślnie. Budżet MZK przyjęty

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

W czwartek 7 grudnia członkowie Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego zdecydowali o przyjęciu budżetu na przyszły rok. Wyniesie on 41 mln 300 tys. zł. Uwzględniono wyższą dotację gmin członkowskich do wozokilometra (obecnie jest to 4,55 zł – od stycznia 4,75 zł), a także dodatkowe 900 tys. zł na obsługę komunikacji na ternie Żor, Czerwionki-Leszczyn i Suszca.

Było to konieczne, ponieważ obecny przewoźnik wypowiedział umowę ze względu na zbyt niską, nieopłacalną stawkę za wozokilometr. Od stycznia spadnie ona do kwoty 4,53 zł.
Przedstawiciele gmin wchodzących w skład MZK podjęli również decyzję o przedłużeniu terminu obowiązywania porozumień z Urzędem Wojewódzkim, a także gminami nie będącymi członkami Związku. Uchwały dotyczą współpracy z powiatem i miastem Rybnik, powiatem i miastem Pszczyna, a także z gminą Strumień.

Brak komentarzy.

Leave a comment