Dziki śmietnik

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

W wielu miejscach naszego miasta Jastrzębie-Zdrój powstają piękne zielone skwerki zwane często „mini parkiem”. I chciałoby się, aby takich miejsc powstawało jak najwięcej, ale cóż samo życie.
Mieszkańcy dzielnicy Szeroka niejednokrotnie zwracali uwagę i
apelowali w Urzędzie Miasta o porządek na tzw. dzikim śmietniku znajdującym się przy ul. Sławika. „Pseudo ekolodzy „zagospodarowali sobie teren na działce nr 434/78, należącej do prywatnego właściciela.
Na Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej przewodniczący
Komisji Stefan Woźniak ponownie poruszył ten temat.
Pismem z dnia 26 lutego br. otrzymał odpowiedź od II Zastępcy
Prezydenta Miasta Janusza Budy, w którym to informuje, iż przesłał do właściciela tego terenu Józefa Lazarka pismo o treści: „Mając na
względzie liczne monity mieszkańców naszego miasta wnoszę o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do uporządkowania terenu będącego w Pana administrowaniu przy ul. Sławika w Jastrzębiu-Zdroju – działka ewidencyjna nr 434/78. Teren jest ogólnie zaniedbany. Działka jest zaśmiecona i nie jest koszona. Stwarza to zagrożenie pożarowe i epidemiologiczne, a także powoduje niedogodności dla sąsiadującej zabudowy wielorodzinnej”…
Pismo poszło, a co dalej? Zdaniem radnego Stefana Woźniaka, pismo
poszło nie pod właściwy adres, bowiem już od 10 lat pan Lazarek nie
jest właścicielem tej działki. Kiedy ten teren będzie uporządkowany
trudno powiedzieć, miejmy nadzieję, że doczekamy się w tym miejscu ładnego „mini parku”, bądź placu zabaw dla dzieci.

  

Źródło: informacja własna

Brak komentarzy.

Leave a comment