EKOpatrol w Jastrzębiu – Zdroju.

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Od wielu lat prowadzi się w mieście edukację na temat ekologii, a mimo to temat segregacji odpadów nie wygląda najlepiej.

Jak wspomniała pani prezydent Ann Hetman, często Strażnicy Miejscy są postrzegani jako Ci, którzy tylko i wyłącznie karzą mandatami, a wcale tak nie jest. Straż Miejska podejmuje szeroko rozumiane działania profilaktyczne również w zakresie ekologii.

Pomysł Ekopatrolu zrodził się z potrzeb jakie nałożyła na gminy i właścicieli nieruchomości, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – mówi naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej – Honorata Uchto. Jest to szereg obowiązków, które należy weryfikować. Właściciele nieruchomości często pytają w wydziale o szczegóły prawne i jak do tej pory brakowało ogniwa, które na bieżąco byłoby w kontakcie z mieszkańcami – tłumaczy pani naczelnik.

Ekopatrol to grupa strażników miejskich, którzy po zapoznaniu się z materiałem szkoleniowym wyrazili chęć udziału w akcji. Osoby te prócz priorytetowych zadań będą weryfikowały spełnianie obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunanlymi. Przeszkoleni funkcjnariusze będą również edukować społeczeństwo w tym zakresie. Należy wspomnieć, że Ekopatrole nie są jakimś rewolucyjnym rozwiązaniem, gdyż takie zespoły działają już od kilku lat w różnych miastach. Jest to wpisanie się w trend zadań, którymi Straż Miejska ma się zajmować.

Komendant Straży Miejskiej – Grzegorz Osóbka – Rocznie kontrolowanych jest ponad 1000 posesji. Na dzień dzisiejszy Straż Miejska we współpracy z Jastrzębskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji i Wydziałem Gospodarki Komunalnej, dysponuje danymi 300 posesji co do których są wątpliwości jeśli chodzi o prawidłowość gospodarowania odpadami i te posesje będą kontrolowane w pierwszej kolejności. Maksymalna wysokość mandatu, który może otrzymać właściciel posesji to 5000 zł. Nie oznacza to jednak, że funkcjonariusze będą karać mandatami wszystkich właścicieli posesji u których wykryto nieprawidłowości, będą stosowane również pouczenia. Natomiast jeśli patrolujący stwierdzą, że błędy czy zaniechania są wynikiem świadomego, celowego działania, wówczas ukaranie mandatem będzie nieuniknione.

1

Brak komentarzy.

Leave a comment