Górnictwo: poprawka o akcyzie przyjęta

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Komisja Finansów Publicznych przyjęła 23 b.m. poprawkę do projektu ustawy o podatku akcyzowym dotyczącą zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej używanej przy produkcji węgla kamiennego i koksu.
– Wprowadzenie proponowanego rozwiązana będzie miało szczególne znaczenie dla największych pracodawców działających na południu Polski, w tym na Śląsku i będzie stanowiło realizację przyjętego przez Rząd programu Śląsk 2.0 – podkreśla poseł Krzysztof Gadowski, który pracował nad projektem.

Obecnie energia elektryczna zużywana w procesie produkcji węgla i koksu jest opodatkowana. Sytuacja ta generuje dodatkowe koszty po stronie krajowych producentów tych wyrobów, u których z racji specyfiki procesów produkcyjnych zużywane są znaczne ilości energii elektrycznej. W konsekwencji wprowadzenie zaproponowanej zmiany pozwoli na zmniejszenie obciążeń fiskalnych nałożonych na podmioty zajmujące się wydobyciem węgla kamiennego i produkcją koksu.
– Zmniejszenie obciążeń jest istotne zwłaszcza w kontekście obecnej sytuacji na światowym rynku węgla i koksu, w tym systematycznego spadku cen tych surowców – dodaje Gadowski.

Według danych szacunkowych sektor wydobywczy węgla kamiennego oraz koksownictwo płaci rocznie około 100 mln zł akcyzy z tytułu energii elektrycznej wykorzystywanej w prowadzonej działalności.

źródlo:nettg.pl

Komentarze są wyłączone.