Górnictwo: pracownicy JSW współtworzą program

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej od kilku miesięcy realizowany jest Programu Sugestii Pracowniczych. W ramach projektu pracownicy zgłaszają pomysły na usprawnienie funkcjonowania firmy i wprowadzanie oszczędności.

Program cieszy się wśród pracowników JSW dużym zainteresowaniem. Jest jednym z kluczowym elementów przygotowywanego programu restrukturyzacji i – zgodnie z założeniem – ma pomóc w rozpoznaniu oczekiwań pracowników chociażby w zakresie organizacji pracy czy technicznym.

Do tej pory wpłynęło już ponad 240 pomysłów, które aktualnie są analizowane na kopalniach. Wśród pomysłów pojawiają się takie, które np. mają zmniejszyć biurokrację, ale są też stricte techniczne, mówiące np. o konieczności unifikacji maszyn i urządzeń czy usprawnieniu załadunku węgla.

Pierwotnie finał programu przewidywano na koniec czerwca tego roku, jednak spore zainteresowanie spowodowało, że zarząd JSW zdecydował o kontynuowaniu programu. Pracownicy zgłaszają swoje pomysły poprzez anonimowe wypełnienie wcześniej przygotowanej ankiety i tam wpisują pomysły, które ich zdaniem mogą przynieść firmie efekty w postaci oszczędności kosztowej bądź też lepszej organizacji pracy. Wypełnione ankiety trafiają później do specjalnie przygotowanych skrzynek, a następnie są weryfikowane przez pełnomocników ds. zintegrowanego systemu zarządzania, którzy oceniają ich plusy i minusy pod kątem realnych możliwości wdrożenia. Zarząd otrzymuje cyklicznie raporty, które zawierają informacje m.in. o zasadności inicjatywy, a w przypadku jej wdrożenia – postępie prac i osiągniętych efektach. W przypadku pomysłów odrzuconych, zarząd chce znać powody takiego odrzucenia.

– Zaangażowanie pracowników sprawia, że rozwiązania są wynikiem zdroworozsądkowych obserwacji osób, które najlepiej wiedzą, co przeszkadza im w pracy, a co pozwoliłoby im poprawić swoją skuteczność – mówi Edward Szlęk, prezes zarządu JSW. – Zachęcamy pracowników do myślenia przyszłościowego i przedstawiania pomysłów na zmiany, które zwiększą wydajność naszej firmy.

źródło:nettg.pl

Komentarze są wyłączone.