Górnicy wybiorą wiceprezesa

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Za trzy tygodnie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej odbędą się wybory przedstawiciela załogi w zarządzie. 1 marca mija termin zgłaszania kandydatów na wiceprezesa do spraw pracowniczych.

Zgodnie ze statutem spółki załoga ma swojego przedstawiciela w zarządzie. Wyłaniany jest on w wyborach. Obecnie stanowisko to piastuje Artur Wojtków, który po raz pierwszy wybrany został na nie w 2009 roku. Kandydatem może być każdy pracownik JSW zatrudniony w momencie wyborów. Musi posiadać wykształcenie wyższe, mieć przynajmniej pięcioletni staż pracy oraz uzyskać poparcie co najmniej 500 pracowników spółki. Rejestracja kandydatów odbywać się będzie w dniach od 29 lutego do 1 marca. Na 3 marca Rada Nadzorcza JSW wyznaczyła termin ogłoszenia listy kandydatów. Same wybory wyznaczone zostały na 17 marca. Dzień później ogłoszone zostaną ich wyniki.

Brak komentarzy.

Leave a comment