JSW: Jest nowy prezes JSW

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199
Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) przyjęła dymisję prezesa spółki Jarosława Zagórowskiego. Zastąpi go Jerzy Borecki.

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej powierzyła we wtorek pełnienie obowiązków prezesa Jerzemu Boreckiemu, zastępcy prezesa ds. technicznych. Ma on pełnić te obowiązki do czasu powołania nowego prezesa. W poniedziałek prezes JSW Jarosław Zagórowski podał się do dymisji.
„Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”, „Spółka”) informuje, iż w związku ze złożoną rezygnacją przez pana Jarosława Zagórowskiego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu JSW, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 13/2015 z dnia 16.02.2015 r. – Rada Nadzorcza JSW podjęła w dniu dzisiejszym uchwałę o powierzeniu panu Jerzemu Boreckiemu, Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych, pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki od dnia 18 lutego 2015 r. do czasu powołania nowego Prezesa Zarządu” – czytamy w komunikacie spółki.

źródło: tvp.info

Brak komentarzy.

Leave a comment