Górnictwo: konkurs na wiceprezesa JSW

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. technicznych.
Kilka dni temu rada odwołała z tej funkcji Jerzego Boreckiego.

Pisemne zgłoszenia kandydatur na wspomniane stanowisko należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 04.08.2015 r. do godz. 14.00 w Kancelarii Głównej Spółki (kancelaria czynna w dni robocze w godz. od 7.00 do 14.00) lub przesłać pocztą na adres: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 44-330 Jastrzębie-Zdrój aleja Jana Pawła II 4.

Kandydat powinien m.in. posiadać ukończone studia wyższe techniczne lub stopień naukowy o specjalności górniczej oraz posiadać 10-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w przedsiębiorstwie górniczym.

Pełna treść ogłoszenia dostępna m.in. na stronie internetowej JSW.

 

Komentarze są wyłączone.