Konkurs Nauczyciel Roku 2015.

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Zapraszamy zachęcamy, propagujemy. Pokażmy wspaniałych jastrzębskich nauczycieli. Czy warto wziąć udział w Konkursie? Oczywiście, że tak! Dlaczego? Bo w czasach, kiedy medialne newsy karmią się patologicznymi przypadkami, aby zdobywać oglądalność,  warto pokazywać, że w naszych szkołach uczą wspaniali nauczyciele ?

Do 18 września można przesyłać zgłoszenia na konkurs Nauczyciel Roku 2015. Minister edukacji narodowej objęła tę inicjatywę swoim patronatem.

To już 14. edycja konkursu, organizowanego od 2002 r. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i redakcję „Głosu Nauczycielskiego”. Uczestnikiem Konkursu może być każdy, kto jest czynnym nauczycielem, bez względu na rodzaj placówki, w której pracuje. Kandydatów na Nauczyciela Roku 2015 mogą zgłaszać m.in. dyrekcje placówek, koledzy z grona pedagogicznego, uczniowie, rodzice, organy prowadzące, kuratoria oświaty. Zachęcamy do udziału!

Dla kogo jest Konkurs?

Dla nauczycieli z pasją! Nie trzeba wysyłać sms-ów, ani maili. Osiągnięcia uczestników ocenia profesjonalne jury złożone ze specjalistów, którzy doskonale rozumieją, czym różni się praca w przedszkolu od przygotowania olimpijczyka. Nie trzeba wykazywać się osiągnięciami na miarę międzynarodowych konkursów, bo czasem większym sukcesem jest doprowadzenie do tego, że uczeń zda z klasy do klasy. Co, oczywiście nie znaczy, że praca z wybitnie uzdolnionymi uczniami jest łatwa i nie jest przez nas doceniana. Ale każdy, kto pracuje z dziećmi czy młodzieżą wie, że zaangażowania nauczyciela nie da się zmierzyć wyłącznie szkiełkiem i okiem…

Konkurs jednoczy wokół edukacji ludzi o różnych poglądach, dowodząc, że o szkole i nauczycielach można rozmawiać ponad podziałami.

W ciągu wszystkich dotychczasowych edycji Konkursu, organizowanego wspólnie przez redakcję „Głosu Nauczycielskiego” i Ministerstwo Edukacji Narodowej od 2002 r,. wybraliśmy 170 laureatów, którzy tworzą dziś elitarny „pokój nauczycielski”, przestudiowaliśmy dziesiątki tysięcy stron wniosków, na których opisane są ich sukcesy. Wśród Najlepszych z Najlepszych są nauczyciele wszystkich szczebli edukacji od przedszkoli, do szkół dla dorosłych, a także różnych rodzajów placówek, z resocjalizacyjnymi włącznie. Rokrocznie jury, pod przewodnictwem prof. Stefana M. Kwiatkowskiego (obecnie wiceprzewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, który kieruje pracami zespołu oceniającego od początku Konkursu), zgodnie z regulaminem, wybiera trzynastkę finalistów. Spośród nich jedna osoba otrzymuje tytuł Nauczyciela Roku, dwie osoby – wyróżnienia, a pozostała dziesiątka – zostaje Nominowana do tytułu Nauczyciel Roku.

Uczestnikiem Konkursu może być każdy, kto jest czynnym nauczycielem, bez względu na rodzaj placówki, w której pracuje (za wyjątkiem szkół wyższych), stopień awansu zawodowego i specjalizację.

Kandydatów na Nauczyciela Roku 2015 mogą zgłaszać dyrekcje placówek, koledzy z grona pedagogicznego, uczniowie, rodzice, organy prowadzące, kuratoria oświaty. A także organizacje i instytucje współpracujące z nauczycielem. Można też samemu zgłosić swoją kandydaturę. Wymogiem formalnym jest wypełnienie formularza i napisanie uzasadnienia wniosku oraz przedstawienie osiągnięć, zarówno tych, które można zmierzyć i policzyć, jak i tych, których nie da się wprost przełożyć na punkty i procenty.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny TUTAJ oraz będzie drukowany na łamach Głosu Nauczycielskiego.

Zgłoszenie trzeba przesłać na adres redakcji (Głos Nauczycielski, ul. J. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa z dopiskiem „Nauczyciel Roku 2015”) najpóźniej do 18 września 2015 r. (liczy się data stempla pocztowego!).

Zwycięzcę Konkursu Nauczyciel Roku 2015 poznamy 13 października br., podczas Gali Finałowej, która – tradycyjnie już – odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie w przededniu Dnia Edukacji Narodowej.

Regulamin, wniosek konkursowy oraz więcej informacji → TUTAJ

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Komentarze są wyłączone.