Ksiądz Biskup Marek Szkudło „Honorowym Obywatelem Miasta Jastrzębie-Zdrój”

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Ksiądz Biskup Marek Szkudło odebrał tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Jastrzębie-Zdrój”. Uroczysta sesja Rady Miasta, podczas której wręczony został tytuł odbyła się 25 maja w Domu Zdrojowym.

Sesja była poprzedzona uroczystą Mszą Św. w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w której wzięło udział grono radnych naszego miasta wraz z panią prezydent Anną Hetman i v-ce prezydentem Januszem Budą, proboszczowie z innych parafii, chór miejski oraz liczne grono zacnych gości. Na sesję nadzwyczajną do Domu Zdrojowego prócz władz miasta i samorządowców przybyli również dyrektorzy szkół, byli prezydenci miasta, przedstawiciele władzy wykonawczej, przedstawiciele związków zawodowych, sołtysi, przewodniczący zarządów osiedli, służby mundurowe, prezesi spółdzielni mieszkaniowych i inni licznie zgromadzeni zaproszeni goście.

Podczas sesji zabrał głos między innymi radny Szymon Klimczak, który przez wiele lat służył przy boku ówczesnego księdza proboszcza Marka Szkudło w parafii NMP Matki Kościoła jako ministrant: „W imieniu wnioskodawców, chciałbym serdecznie podziękować, przede wszystkim radnym za to, że od lewa do prawa, przyjęliśmy tą uchwałę jednogłośnie. To najlepszy dowód na to, że pomimo czasem różnic, czasem odmiennych głosów w Radzie Miasta, w tych oczywistych sprawach jesteśmy zgodni”. Warto wspomnieć, że to właśnie dziś, w dniu nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Jastrzębie-Zdrój” Ks. Biskupowi M. Szkudło – parafia NMP Matki Kościoła obchodzi święto swojej patronki.

47 40 55


Księdzu biskupowi serdecznie gratulujemy tak zaszczytnego tytułu, a czytelników zapraszamy do oglądania fotorelacji z wydarzenia w poniższym linku.

FOTORELACJA Z UROCZYSTOŚCI TUTAJ

Brak komentarzy.

Leave a comment