Nadzwyczajna sesja Rady Miasta 10 lipca o godz.15.00

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Radni Prawa i Sprawiedliwości, wnioskują o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie organizacji transportu zbiorowego na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój i gmin sąsiadujących. Sesja odbędzie się 10 lipca o godz.15.oo zapraszamy na transmisję na żywo z sesji.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta – stwierdzenie prawomocności obrad,
1. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr II.6.2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wystąpienia Miasta Jastrzębie-Zdrój z Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu – Zdroju
3. Wolne głosy i wnioski,
4. Zakończenie posiedzenia,

UZASADNIENIE

Na dzień dzisiejszy brak jest informacji nt. modelu funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój w połączeniu z okolicznymi gminami. Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta z dnia 30 czerwca 2015 roku nie pozwoliła nam uzyskać nawet założeń koncepcyjnych w przedmiotowej sprawie.
Oprócz tego, pojawiło się wiele dodatkowych pytań na które niestety nie otrzymano odpowiedzi. Pojawiły się również aspekty związane z groźbą proporcjonalnego zwrotu przez gminy pieniędzy z dotacji Unii Europejskiej w ramach nie spełnienia kryterium czasowego realizacji programu.
Temat organizacji usługi komunikacyjnej na terenie miasta w odniesieniu globalnym tj. skomunikowania z gminami ościennymi, spełnienia określonych standardów i norm jakościowych tych usług, koordynacji wielu czynników technicznych musi być podparte o konkretne, merytoryczne przygotowanie.
Kwestią nierozstrzygniętą na obecną chwilę jest również niedobra sytuacja PKM Sp. z o.o. Jastrzębie-Zdrój, widmo niepewnej przyszłości pracowników tej firmy oraz relacje związane z Międzygminnym Związkiem Komunikacyjnym w Jastrzębiu-Zdroju.
Nikt nie przekazał nam konkretnych rozwiązań w przedmiotowej sprawie. Zagrożenie realizacji usług komunikacyjnych na terenie miasta i okolicznych gmin od 1 stycznia 2016 roku lub funkcjonowanie ich na nienależytym poziomie powoduje, że niniejszy wniosek o zwołanie Sesji Rady Miasta w trybie nadzwyczajnym jest w pełni zasadny.

Komentarze są wyłączone.