Policyjne działania „NURD”

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Jutro na terenie naszego województwa policjanci drogówki prowadzić będą działania związane z bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu drogowego – czyli „NURD”. Podczas akcji stróże prawa zwracać będą szczególną uwagę na wszelkie wykroczenia w ruchu drogowym, które wpływają na bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i motorowerzystów… W akcję włączą się również jastrzębscy stróże prawa.

Policyjne działania „NURD” mają na celu dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących jak i pieszych. Są ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie pieszych w ruchu drogowym. W ramach akcji stróże prawa zwracać będą uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyjrzą się, czy piesi sami nie łamią zasad ruchu drogowego. Akcja rozpocznie się wczesnym rankiem, a zakończy o godzinie 22.00.

źródło: jastrzebie.slaska.policja.gov.pl

zdjęcie: internet

Brak komentarzy.

Leave a comment