Pozytywna weryfikacja Szeredy – Prezesa SM „JAS-MOS”

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Konflikt w SM „JAS-MOS” zażegnany! Członkowie na Walnym Zgromadzeniu (6 części) jasno określili, że prezesem ma być nadal Piotr Szereda. Tylko 36 procent członków chciało odwołać prezesa. Natomiast niespodziewaną porażkę poniósł członek Rady Nadzorczej (były jej przewodniczący) Sławomir Filipowicz. Aż 76,6% członków było za jego odwołaniem.

Fakt, że spółdzielcy podejmują tego typu decyzje jest rzadko spotykaną sytuacją w spółdzielczości mieszkaniowej. Mimo tego, to dobry przykład korzystania z praw członków. Formalnie dopiero 13 grudnia Kolegium Walnego Zgromadzenia zatwierdzi protokoły z sześciu części WZ. Warto pokreślić, że SM „JAS-MOS” jest pierwszą Spółdzielnią Mieszkaniową, która na Walnym Zgromadzaniu dokonała zmian w zapisach statutu, w związku ze nowelizacją przepisów dotyczących spółdzielczości mieszkaniowej, które weszły w życie 9 września 2017 r. W SM „JAS-MOS” na skutek zmian prawa spółdzielczego liczba członków wzrosła z 4836 do 7 300 członków.

Gdyby tego było mało, pojawiła się kolejna dobra wiadomość dla członków tejże spółdzielni. Pod koniec listopada tegoż roku zakończona została lustracja spółdzielni za okres lat 2014-2016. Wynik przeprowadzonej lustracji jest pozytywny dla Spółdzielni. Lustracja spółdzielcza jest zorganizowaną formą kontroli działalności spółdzielni przez lustratora, który działa w imieniu i na rzecz interesów członków. Lustracja spółdzielni to swoisty nadzór finansowy, który stoi na straży bezpieczeństwa depozytów. Przedmiotem badania lustracyjnego jest zgodność funkcjonowania spółdzielni z jej celami statutowymi, przestrzeganie prawa spółdzielczego, norm statutowych oraz respektowanie międzynarodowych zasad spółdzielczych. Taki proces bada też wypełnianie swoich obowiązków przez organy przedstawicielskie,  przestrzeganie praw członków a nade wszystko efektywność wykorzystania posiadanego majątku i właściwy nad nim nadzór. Warto więc pogratulować prezesowi SM „JAS-MOS” Piotrowi Szeredzie, że pozytywnie przeszedł weryfikację wewnętrzną (Walne Zgromadzenia) oraz zewnętrzną (badanie wyniku finansowego przez biegłego, niezależnego księgowego i lustratora).

1 komentarz

  1. Super, że odwołano pana Sł. Filipowicza!!!

Leave a comment