Spotkanie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” POiW w Jastrzębiu-Zdroju z Anną Zalewska Minister Edukacji Narodowej.

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Na zaproszenie Krzysztofa Janickiego – Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Jastrzębiu-Zdroju w ramach rozpoczętych konsultacji społecznych, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przybyła do Jastrzębia-Zdroju.

Spotkanie ze związkowcami odbyło się 5 lutego br. w Biurze Terenowym Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność w Jastrzębiu- Zdroju. Uczestniczyła w nim reprezentatywna grupa związkowców – przedstawicieli lokalnej oświaty.

Podczas spotkania minister edukacji przedstawiła najistotniejsze założenia swych działań na najbliższe miesiące, do których należą m.in. wizyty we wszystkich regionach Polski oraz konsultacje i debaty w ministerstwie i właśnie w terenie- na temat planowanych zmian w szeroko pojętej oświacie.
Wśród nich znajdą się już ustalone:
Likwidacja od września 2016 tzw. godzin karcianych i- co ważne- nieprzewidywanie niczego podobnego w zamian.
Uporządkowanie spraw szkolnictwa niepublicznego.
Likwidacja sprawdzianu po 6 klasie- od roku 2017.
Ułatwienie weryfikacji swego arkusza maturalnego – również od roku 2017.
Zmiana zasad funkcjonowania komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli (bowiem obecna jest reliktem stanu wojennego).
Powrót nauczania historii we wszystkich klasach, do maturalnej włącznie.
Zmiana podstawy programowej, która będzie miała wymiar całościowy.
Do czerwca 2016 r. potrwa ogólnopolska debata na temat przyszłości polskiej edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”. Zmiana ustroju szkolnego jest procesem długofalowym. Nie można przeprowadzić jej z dnia na dzień i związana jest z przygotowaniem nowej podstawy programowej i podręczników.
Uczestnicy spotkania dzielili się z panią minister swoimi sugestiami dotyczącymi m.in. liczebności klas, wzmocnienia pozycji języka ojczystego w siatce godzin, projektów europejskich itp. Pytaliśmy też o Kartę Nauczyciela (likwidacja absolutnie nieprzewidywana).
Pani Minister zachęcała do aktywnego uczestnictwa w debacie i apelowała o wysyłanie propozycji zmian i wniosków z rozmów i dyskusji w poszczególnych placówkach, grupach przedmiotowych i organizacjach związkowych do Ministerstwa. Wszelkie sugestie będą rozpatrywane.

Foto: Zbigniew Supernak

Minister1

Brak komentarzy.

Leave a comment