Sukces ZS6 w Olimpiadzie Wiedzy Górniczej

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

W dniu 29.04. 2015r. odbył się finał V Olimpiady Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę” w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu. W finale brało udział 6 szkół wyłonionych podczas drugiego etapu olimpiady. Wśród tych szkół znalazła się również nasza szkoła reprezentowana przez Pawła Kiełkowskiego i Bartłomieja Sieradzkiego – uczniów z klasy 4 td w Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego.

W pierwszym etapie finału uczniowie reprezentujący swoje szkoły mieli odpowiedzieć na 5 pytań za 2 lub 3 punkty. Ponieważ wszyscy uczestnicy chcieli zdobyć jak największą ilość punktów, dlatego pytania za 3 punkty cieszyły się większym powodzeniem. Po tej serii pytań zostały wyłonione 3 szkoły, które miały możliwość rywalizacji o zwycięstwo. W tej części olimpiady każda drużyna reprezentująca swoją szkołę ponownie odpowiadała na 5 pytań. Następnie zostały wyłonione 2 szkoły z największą ilością punktów. Była to nasza szkoła – Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego oraz Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim. Obie drużyny były świetnie przygotowane. Jednak uczniowie naszej szkoły wykazali się większą wiedzą górniczą, zdobywając 43 punkty na 45 możliwych, co zapewniło im zajęcie I miejsca w V Olimpiadzie Wiedzy górniczej „O Złotą Lampkę” i zdobycie TYTUŁU LAUREATÓW.

Bartek i Paweł jako laureaci I miejsca zostali zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie technik górnictwa podziemnego, otrzymali indeks na Politechnikę Śląską, wycieczkę do Brukseli oraz nagrody rzeczowe w postaci tabletów i książek. Uczniów do olimpiady przygotowywali nauczyciele przedmiotów górniczych: mgr inż. Adela Jelonek, mgr inż. Joanna Minecka oraz mgr inż. Małgorzata Rolka.

Jeszcze raz gratulujemy naszym olimpijczykom tak wielkiego sukcesu oraz tak dużej wiedzy z górnictwa.

info i foto nadesłane: Dyrektor ZS6 Jerzy Maduzia

g5 g4 g3 g2 g1 g

Brak komentarzy.

Leave a comment