Uwaga. 1 marca wejdą w życie nowe przepisy dotyczące dowodów osobistych

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199
1 marca wejdą w życie nowe przepisy dotyczące dowodów osobistych, ewidencji ludności i aktów stanu cywilnego. Od tego dnia dowody osobiste wydawane będą według nowego wzoru.

Dzięki zintegrowanemu Systemowi Rejestrów Państwowych adres zameldowania nie będzie już decydował o miejscu prowadzenia wielu formalności urzędowych. Sprawy związane z dowodami osobistymi czy aktami stanu cywilnego załatwimy w dowolnym urzędzie gminy lub urzędzie stanu cywilnego na terenie całego kraju.
Zmiany doprowadzą do uproszczenia formalności związanych z załatwianiem typowych spraw obywatelskich, jednak w pierwszym okresie wprowadzania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nowego systemu informatycznego, mogą pojawiać się problemy, które spowodują wydłużenie czasu obsługi klientów. Pracownicy Urzędu Miasta i Urzędu Stanu Cywilnego zostali przygotowani do realizacji nowych zadań i będą dokładali starań, aby sprawnie i bez zakłóceń obsługiwać mieszkańców.

Katarzyna Wołczańska
rzecznik prasowy
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

Brak komentarzy.

Leave a comment