Wiarą i węglem ciosany

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Jan Dziadul (śląski publicysta tygodnika Polityka) i Marek Kempski (b. wojewoda śląski) wypytywali o życie, o spojrzenie na historię kapelana jastrzębskiej Solidarności prałata Bernarda Czerneckiego. I w ten sposób powstała książka-dokument „Wiarą i węglem ciosany”. Promocja odbyła się w poniedziałek (18 maja br.) w Domu Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju.

Kim jest ten, z którym rozmawiano?

Podajemy za „Encyklopedią Solidarności”.

Bernard Czernecki – W 1954 wikariusz w parafii Imienia Jezus w Katowicach-Brynowie, 1955-1957 w parafii św. Mikołaja w Lublińcu, 1958-1962 w parafii św. Józefa w Świętochłowicach, 1963-1967 w parafii św. Michała w Michałkowicach, 1967-1968 w parafii św. Pawła w Zabrzu-Pawłowie, 1968-1974 proboszcz parafii św. Pawła w Nowym Bytomiu, dziekan Dekanatu Ruda Śląska, 1974-1979 proboszcz parafii św. Katarzyny w Jastrzębiu-Zdroju, równocześnie budowniczy kościoła NMP Matki Kościoła.

Od 1974 duszpasterz Ludzi Pracy Diecezji Katowickiej. W VI 1978 po strajkach w KWK Jastrzębie i Moszczenica obrońca zwolnionych z pracy górników, którzy po jego interwencji u władz wspomaganej przez bp. Herberta Bednorza zostali przywróceni do pracy. 1979-1994 proboszcz kościoła NMP Matki Kościoła (tzw. kościół na górce) w Jastrzębiu-Zdroju. VIII-IX 1980 duchowy opiekun i duszpasterz strajkujących górników jastrzębskich kopalń, w czasie codziennych nabożeństw wygłaszał apele do rodzin górników o nienamawianie strajkujących do opuszczenia kopalń. We IX 1980 z jego inicjatywy powstała na probostwie pierwsza siedziba MKR Jastrzębie. 1981-2005 kapelan śląsko-dąbrowskiej „S”. W IV 1981 współzałożyciel KIK w Jastrzębiu-Zdroju: organizator cyklu wykładów nt. historii Polski, prawa, etyki i religii.

13 XII 1981 w czasie mszy św. ogłosił początek strajku w jastrzębskich kopalniach, wspierał duchowo strajkujących, odprawiał msze i spowiadał strajkujących w jastrzębskich kopalniach (KWK Manifest Lipcowy, Borynia, XXX-lecia PRL, Morcinek, Jastrzębie). 16 XII 1981 wieczorem na wieść o pacyfikacji KWK Wujek wysłał księży do KWK XXX-lecia PRL i Borynia, doprowadzając do pokojowego zakończenia strajków. Po strajkach ukrywał na terenie kościoła sztandary „S”, udzielał pomocy finansowej, opłacał kary pieniężne oraz obrońców strajkujących górników, przetrzymywał w pomieszczeniach kościelnych ukrywających się uczestników strajków. Współtwórca Komitetu Pomocy Internowanym i Poszkodowanym. W VII 1982 organizator apteki zaopatrywanej dzięki darom z Francji; zatrudniał w parafii 15 działaczy zwolnionych z pracy (m.in. Romuald Bożko, Roman Auksztulewicz, Elżbieta Słoń, Stanisława Kraus, Krzysztof Hańćka), którym zapewnił pełne wynagrodzenie na takich warunkach, jakie mieli przed zwolnieniem. Współpracował z diecezją przemyską w zakresie wymiany transportów żywności na dostawy węgla (plony dostarczane z diecezji przemyskiej sprzedawano na targu w Jastrzębiu-Zdroju po niskich cenach, za zarobione pieniądze kupowano węgiel i ciężarówkami, które przywoziły plony, wysyłano do diecezji przemyskiej). 1982-1989 celebrans Mszy za Ojczyznę, głosiciel patriotycznych kazań; umożliwiał organizowanie spotkań struktur opozycyjnych w salkach katechetycznych.

W 1984 pomagał w zorganizowaniu w przykościelnych pomieszczeniach tajnej drukarni podziemnego pisma „Ość”. W 1988 za jego zgodą w pomieszczeniach kościelnych odbywały się spotkania Miejskiego Komitetu „S”. VIII-IX 1988 duchowy opiekun strajkujących górników, z jego pomocą na terenie pomieszczeń przykościelnych zorganizowano sztab wspomagający strajki, do którego przyjeżdżali doradcy strajkujących (m.in. Paweł Czartoryski, Tomasz Stankiewicz, Andrzej Wielowiejski, Władysław Siła-Nowicki i in.), dziennikarze krajowi i zagraniczni, stworzono punkt pomocy, drukowano ulotki i biuletyny strajkowe. IX 1988 – IV 1989 udostępniał pomieszczenia przykościelne na spotkania MKZ „S” Jastrzębie, punkt porad prawnych oraz pomocy materialnej dla represjonowanych. W II 1989 gościł Kongres Opozycji Antyustrojowej.
Od 1990 kapelan Sekretariatu Górnictwa i Energetyki w Katowicach. Od 1994 na emeryturze.

Książka jest zbiorem rozmów między laikami a duchownym, Wielebny Prałat żartobliwie określa „Między dwoma łotrami, którzy odwiedzali bez zapowiedzi, odwiedzali mnie i z zaskoczenia zadających pytania”.

– Nie dawno świętowaliśmy  85 lecie urodzin.  W połowie 2014 roku przemknęła, cichutko, 60. rocznica święceń kapłańskich. Kawał ziemskiego życia, z tego większość w sutannie. Ksiądz nie tylko był świadkiem historii wielkiej, związanej z powstaniem Solidarności i upadkiem komunizmu, był również jej twórcą. Do chwili obecnej pomimo dzielenia swojego życia z kolegą Parkinsonem, aktywny kapłan spowiadający i odprawiający eucharystię

Ksiądz Prałat mówi kocham jastrzębian i nie pytam się czy oni mnie kochają.

Wielu z nas sądzi że wielcy i świeci ludzie żyją gdzieś tam w świecie, że książki pisze się o nieznajomych. To nieprawda. Dziękujmy Bogu, że tak wielcy żyją wśród nas. Najlepiej o tym przeczytać, zachęcamy do zakupu książki.

W galerii: spotkanie autorskie z bohaterem i autorami książki „Wiarą i węglem ciosany”. Jastrzębie-Zdrój Dom Zdrojowy, 18 maj 2016 r.

Brak komentarzy.

Leave a comment