X Jubileuszowy Integracyjny Festiwal Papieski w Jastrzębiu-Zdroju

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

X Jubileuszowy Integracyjny Festiwal Papieski przeszedł już do historii. Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania było zawołanie św. Jana Pawła II „Totus Tuus” .
Uroczystość uświetniły zespoły z następujących szkół:

– Szkoła Podstawowa nr 16 im. prof. Rudolfa; 
– Zespół Szkół Specjalnych nr 10  im. ks. prof. Józefa Tischnera;
– Szkoła Podstawowa nr 18;
– Szkoła Podstawowa nr 4 im. L.J. Kerna;
– Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego;
– – Szkoła Podstawowa nr 9;
– ZSS przy WSRdD.
 
    Serdecznie dziękujemy wszystkim zespołom i ich opiekunom, że po raz kolejny zechciały wspólnie z nami świętować .
Szczególne podziękowania należą się księdzu proboszczowi parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa Antoniemu Pudlikowi za udostępnienie świątyni i wsparcie.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również będziemy mogli się spotkać, rozważać nauki papieża i modlić się przez śpiew. Festiwal ten to wspaniała okazja eksponowania bezcennych wartości, kultywowania tego, co już dzisiaj powoli zostaje spychane na dalszy tor – radości
z przebywania razem, integracji rówieśniczej, cieszenia z możliwości wspólnego śpiewu, a przede wszystkim propagowania myśli świętego Jana Pawła II.
Zespół Szkół przy WSRdD w Jastrzębiu-Zdroju

 

Brak komentarzy.

Leave a comment