XIII Nadzwyczajna sesja Rady Miasta 21 lipca 2015 r. – Transmisja LIVE

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

21 lipca odbywa się XIII sesja nadzwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Posiedzenie rozpoczło się o godz. 15.00.

 

 

 

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój,
  • zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok,
  • wyrażenia zgody na obciążenie służebnością drogi koniecznej nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonej przy ul. A. Bożka,
  • powołania Zespołu ds. wyboru ławników,
  • zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego policji informacji o kandydatach na ławników
  1. Wolne głosy i wnioski.
  2. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Komentarze są wyłączone.