Pierwsze wypłaty rekompensat

Wdowy i sieroty po zmarłych górnikach oraz inne uprawnione osoby ubiegające się o rekompensaty za utracony deputat węglowy otrzymują już pieniądze. Kolejne wnioski wciąż są rozpatrywane.

Wypłata rekompensat w wysokości 10 tysięcy złotych wynika z ustawy, która weszła w życie 22 stycznia 2019 roku.

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej złożono niespełna 3 tysiące wniosków o wypłatę świadczenia. Pierwsze przelewy – a dokładniej 1030 – zostały już zrealizowane. Kolejne wnioski o pieniądze są sukcesywnie weryfikowane i zostaną wypłacone w następnych transzach. Na konta wszystkich uprawnionych wdów i sierot górniczych związanych z JSW środki trafią do końca tego roku.

W sumie we wszystkich spółkach górniczych złożono ponad 12 tysięcy wniosków, a 4,7 tysiąca z nich już zweryfikowano. Na realizację wypłat Ministerstwo Energii przekazało 45 milionów złotych.

źródło: JSW