Porozmawiaj o strefie centrum

Konsultacje społeczne to okazja, by zapoznać się z koncepcją zagospodarowania tzw. strefy centrum, którą po raz pierwszy publicznie prezentuje inwestor, jak i możliwość podzielenia się swoją opinią na ten temat.

Za nami pierwsze takie spotkanie, a już dziś kolejna szansa, żeby porozmawiać o terenach zlokalizowanych w kwartale ul.: Warszawska, Północna, Porozumienia Jastrzębskiego i Sybiraków oraz od ul. Północnej do nieczynnej linii kolejowej.

Tym razem konsultacje odbędą się w Szkole Podstawowej nr 13 przy ul. Katowickiej 35 w godz. od 17.00 do 18.30.

Trwają prace związane z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie-Zdrój. Jest to obowiązkowy dokument planistyczny określający politykę przestrzenną dla całego obszaru miasta, a jego ustalenia są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o opracowywane studium nasze miasto przystąpiło do projektu pn.: „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0”.

W ramach tego projektu prowadzone są konsultacje społeczne dotyczące tzw. „strefy centrum” oraz terenów od ulicy Północnej do nieczynnej linii kolejowej. Są one okazją, by zobaczyć, jakie rozwiązanie zaaranżowania tej przestrzeni proponuje inwestor, jak też szansą, by podzielić się swoimi pomysłami.

Mieszkańców, którzy nie mogą przyjść na dzisiejsze spotkanie, zapraszamy na kolejne w środę, 6 listopada, w godz. od 17.00 do 18.30 do Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Poznańskiej 1a.

źródło:jastrzebie.pl foto:P.Kędzierski

Leave a comment

Send a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.