Postępowanie w sprawie zanieczyszczania Pszczynki

W czwartek Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie otrzymała pismo z prokuratury z poleceniem wykonania czynności, których celem jest określenie czy zanieczyszczenie rzeki Pszczynki nosi znamiona przestępstwa czy wykroczenia.


W pierwszym przypadku byłoby to przestępstwo ścigane z art. 182 paragraf 1 kodeksu karnego, które głosi „Kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.” W drugim – art. 478 p. 6 Prawa Wodnego mówiącym o zakazie wprowadzania ścieków do wody lub ziemi.


Postępowanie w tej sprawie prowadzi Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą KPP Pszczyna. Policja poinformowała, że zabezpieczono już ślady oraz pobrano z Pszczynki próbki.


Istotną informację stanowi fakt, iż już wcześniej próbki zostały pobrane przez strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie.Na miejscu interwencję podjęły też straż miejska i straż rybacka. Sprawa została już przekazana do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.


info i foto: pless.pl