Powołano prezesa JSW

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej zdecydowała dziś o powołaniu nowego prezesa zarządu JSW SA.

Od sierpnia br. stanowisko to obejmie Włodzimierz Hereźniak. Decyzję podjęto po przesłuchaniach, które odbyły się dziś w Warszawie. Nowy prezes w przeszłości zajmował już to stanowisko w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, był też między innymi wiceprezesem zarządu spółki Tauron Ciepło.

źródło: JSW