Poznaj ofertę jastrzębskich szkół ponadpodstawowych

Poznaj ofertę jastrzębskich szkół ponadpodstawowych

Młodzież w Jastrzębiu ma do wyboru 7 liceów ogólnokształcących, 6 techników, 4 szkoły branżowe I stopnia oraz jedna szkoła przysposabiającą do pracy.

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica

ul. Graniczna 2 44-335 Jastrzębie-Zdrój, tel. 32 471 23 46

W „Jedynce” kandydaci mają do wyboru aż 8 klas profilowych: politechniczny (z rozszerzoną fizyką i matematyką oraz dodatkowymi zajęciami z matematyki obejmującymi treści akademickie), matematyczno-językowy z nauczaniem dwujęzycznym (z rozszerzoną matematyką i językiem angielskim i z 4 przedmiotami nauczanymi w języku obcym już w I. klasie), biologiczno-chemiczny (rozszerzona biologia i chemia), biologiczno-matematyczny (rozszerzona biologia i matematyka), medialno-prawny (z rozszerzonym językiem polskim i historią), geograficzno-językowy (rozszerzona geografia i język angielski), ogólny (z rozszerzonym językiem polskim i angielskim) oraz artystyczny (z rozszerzoną historią i historią sztuki).

Oprócz tego uczniowie I LO w każdej klasie mają do wyboru drugi język obcy: niemiecki, hiszpański, francuski lub włoski. Szkoła oferuje liczne kółka zainteresowań. Współpracuje z kilkoma szkołami wyższymi: Politechniką Śląską, Uniwersytetem Opolskim, Uniwersytetem Śląskim i Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu.

III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego

ul. Wrocławska 6 44-335 Jastrzębie-Zdrój, tel. 32 47 135 62

W Liceum nr 3 oferta klas jest równie liczna – tu również można wybierać spośród aż 8 profili klas: humanistyczną (z rozszerzonym językiem polskim, angielskim i historią oraz przedmiotami uzupełniającymi: warsztatami polonistycznymi i edukacją prawną), policyjną (z rozszerzonym językiem angielskim i historią lub WOS-em oraz przedmiotami uzupełniającymi z wiedzy o policji, edukacji prawnej, samoobrony, strzelectwa i musztry), mundurową z elementami bezpieczeństwa wewnętrznego (z rozszerzonym językiem angielskim i geografią lub WOS-em oraz przedmiotami uzupełniającymi z wiedzy o służbach mundurowych, ratownictwa medycznego, samoobrony, musztry i strzelectwa), psychologiczno-medyczną (z rozszerzoną biologią, chemią lub fizyką i językiem angielskim i przedmiotami uzupełniającymi z podstaw psychologii i pedagogiki, ratownictwa medycznego z elementami dietetyki i prowadzenia dokumentacji medycznej), ratowniczą (z rozszerzoną biologią, chemią lub fizyką i językiem angielskim i przedmiotami uzupełniającymi z samoobrony i ratownictwa medycznego), przyrodniczą (z rozszerzoną biologią, geografią i językiem angielskim i warsztatami turystycznymi, botanicznymi i ekologicznymi), językową (z rozszerzonymi językiem angielskim i niemieckim bądź hiszpańskim i trzecim językiem uzupełniającym oraz warsztatami uzupełniającymi) i medialno-inżynieryjną (z rozszerzoną informatyką, matematyką i językiem angielskim oraz uzupełniającymi przedmiotami z grafiki komputerowej, programowania i informatyki w języku angielskim).

Szkoła współpracuje z Wojskową Komendą Uzupełnień w Rybniku, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Komendą Miejską Policji w Jastrzębiu, Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu, Zakładem Karnym w Jastrzębiu, Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 2, Wyższą Szkołą Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej i Zespołem Szkół Specjalnych w Jastrzębiu.

Zespół Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a 44-335 Jastrzębie-Zdrój, tel. 32 47 11 633

W Zespole Szkół nr 2 mieszczą się aż trzy szkoły ponadpodstawowe: Technikum nr 1, II Liceum Ogólnokształcące i Branżowa Szkoła I stopnia nr 1.

Technikum nr 1 oferuje aż 9 kierunków zawodowych, w tym 4 zupełnie nowe. W 2020 roku będzie trwała rekrutacja na kierunki: technik ekonomista, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik architektury krajobrazu oraz zupełnie nowe: technik organizacji turystyki, technik reklamy, technik geolog, technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

II Liceum Ogólnokształcącym do wyboru są klasy: pożarnicza z elementami ratownictwa górskiego i wodnego (z rozszerzoną biologią chemią i językiem angielskim i dodatkowymi przedmiotami z podstaw ratownictwa wodnego, pożarnictwa i ratownictwa medycznego), psychologiczno-humanistyczna (z rozszerzonym językiem polskim, biologią i historią oraz dodatkowym przedmiotem z komunikacji interpersonalnej), rehabilitacyjno-medyczna (z rozszerzonym językiem angielskim, biologią i chemią oraz dodatkowym przedmiotem z anatomii i fizjologii człowieka), politechniczno-akademicka (z rozszerzoną matematyką, fizyką i językiem angielskim oraz uzupełniającą informatyką) i europejska (z rozszerzonym językiem angielskim, niemieckim i WOS-em oraz informatyką w języku angielskim).

W 2020 roku Branżowa Szkoła I stopnia nr I oferuje naukę w zawodzie kucharza oraz magazyniera-logistyka.

Zespół Szkół nr 2 współpracuje z licznymi pracodawcami, m.in. JSW S.A., Biurem Rachunkowym ACARTUS S.A., hotelem Dąbrówka, Pałacem Borynia, zakładami mięsnymi Haga Plus Sp. z o.o., Castorama Polska Sp. z o.o.,  Nifco Korea Poland Sp. z o.o.,  i wieloma innymi.

Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II

ul. Staszica 10 44-330 Jastrzębie-Zdrój, tel. 32 47 32 552

W Zespole Szkół nr 5 mieszczą się: V Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 2.

„Piątka” oferuje w naborze na 2020 rok trzy klasy profilowe: geografia z językiem angielskim, matematyka z językiem angielskim i klasa mistrzostwa sportowego z dyscypliną piłki nożnej.

Technikum nr 2 prowadzi nabór na kierunki technik informatyk i technik mechanik.

Szkoła na stałe współpracuje z JSW S.A. oraz JZR Sp. z o.o.

Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego

ul. Harcerska 12 44-335 Jastrzębie-Zdrój, tel. 32 47 17 264

W Zespole Szkół nr 6 mieści się IV Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 4.

Liceum rekrutuje do klas w których jeden z przedmiotów jest kluczowy i nauczany na poziomie rozszerzonym. Są to: Język polski, historia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, język angielski i język niemiecki. Z tej samej listy uczniowie sami, wedle uznania, wybierają drugi rozszerzony przedmiot.

Technikum nr 4 kandydaci mogą wybrać kierunek technik analityk (z rozszerzoną chemią), technik elektryk, technik górnik, technik informatyk, technik mechatronik i technik programista – wszystkie z rozszerzoną matematyką.

Szkoła współpracuje z JSK Sp. z o.o., JZR Sp. z o.o., i2 Analytical Limited Sp. z o.o., Zamek Pszczyna, Tauron i wieloma innymi.

Zespół Szkół Zawodowych

ul. 11 Listopada 45 44- 330 Jastrzębie-Zdrój, tel. 32 47 62 071

ZSZ to dwie szkoły – Technikum nr 5 oraz Branżowa Szkoła I stopnia nr 3.

Technikum nr 5 można rozpocząć naukę w kierunku technik transportu kolejowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik chłodnictwa i klimatyzacji i technik budownictwa. Na wszystkich kierunkach poza przedmiotami branżowymi uczniowie mają rozszerzony język polski, język obcy, matematykę i fizykę.

Branżowej Szkole I stopnia nr 3 można uczyć się w zawodzie górnika eksploatacji podziemnej, ślusarza, elektryka, operatora obrabiarek skrawających, montera nawierzchni kolejowej, mechanika pojazdów samochodowych, elektromechanika pojazdów samochodowych, fryzjera oraz w klasie wielozawodowej.

Wybierając zawód górnika, ślusarza lub elektryka uczniowie otrzymują miesięczne stypendia za wzorową frekwencję (250 zł brutto) oraz mogą liczyć na nagrody pieniężne za najlepsze wyniki w nauce. Pomoc finansowa jest możliwa dzięki współpracy z JSW S.A.

Szkoła współpracuje też z JSK Sp. z o.o., JZR Sp. z o.o., cukiernią Jagódka, piekarnią Jedynka, Przedsiębiorstwem Budowlanym Kompleks SP.J. oraz koloryzacje.com

Zespół Szkół Handowych

ul. Wielkopolska 20 44-335 Jastrzębie-Zdrój, tel. 32 47 13 062

W Zespole Szkół Handlowych mieści się Technikum nr 3 oraz Branżowa Szkoła I stopnia nr 2.

W tym roku szkolnym Technikum nr 3 umożliwi nauczanie w kierunkach technik handlowiec, technik reklamy i technik organizacji turystyki. W Szkole Branżowej nr 2 będzie się można uczyć zawodu sprzedawcy.

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego

ul. Piastów 15, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, tel. 32 4751501

W ZSMS mieści się IV Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego, które rekrutuje dziewczęta do klasy o profilu piłka siatkowa. Szkoła współpracuje z Jastrzębskim Klubem Sportowym SMS Jastrzębie, umożliwia uczennicom aż 16 godzin treningów tygodniowo w ramach zajęć lekcyjnych. Mają one również szansę na bezpłatne zakwaterowanie w internacie na terenie szkoły, możliwość uzyskania stypendium i opiekę fizjoterapeuty.

Zespół Szkół Specjalnych nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka

ul. 11 Listopada 4 44-330 Jastrzębie-Zdrój, tel. 32 47 61 389

W Zespole Szkół Specjalnych znajdują się trzy szkoły ponadpodstawowe: Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 specjalna, Technikum nr 6 specjalne oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

W tym roku Technikum nr 6 organizuje nabór na kierunek technik informatyk.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 kształci uczniów w zawodzie kucharza, pracownika pomocniczego mechanika oraz pracownika pomocniczego fryzjera.

Rekrutuje też Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, której praca ma charakter dydatkyczno-wychowawczo-opiekuńczy. Pomaga ona przygotować uczniów do samodzielnego funkcjonowania i wykonywania prostych prac. Uczniowie zdobywają umiejętności w zakresie rękodzieła, pomocnika kucharza, pomocnika ogrodnika, pomocnika prac biurowych i pomocnika gospodarstwa domowego.

Należy pamiętać, że jednym z wymaganych dokumentów w rekrutacji do szkół specjalnych jest orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego.

źródło: jastrzebie.pl

Leave a comment

Send a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *