Przetargi

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS” z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Słonecznej 18A, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie i zbycie odrębnej własności lokali mieszkalnych położonych przy :

ul. Górnicza 40/41, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-2, pow. użytkowa 36,00m2,
cena wywoławcza 48 000,00zł, wadium 4 800,00zł,

ul. Zielona 42/10, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-3, pow. użytkowa 47,05m2,
cena wywoławcza 78 500,00zł, wadium 7 850,00zł,

ul. Wieczorka 7/6, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-2, pow. użytkowa 38,18m2,
cena wywoławcza 62 900,00zł, wadium 6 290,00zł,

ul. Konopnickiej 10/8, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-2, pow. użytkowa 27,89m2,
cena wywoławcza 42 000,00zł, wadium 4 200,00zł,

ul. Pomorska 61/8, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-2, pow. użytkowa 25,94m2,
cena wywoławcza 52 000,00zł, wadium 5 200,00zł,

ul. Ofiar Faszyzmu 15/5, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-2, pow. użytkowa 33,82m2,
cena wywoławcza 60 200,00zł, wadium 6 020,00zł,
w lokalu zameldowane są 2 osoby, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie,

ul. Wiejska 19d/5, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-3, pow. użytkowa 37,91m2,
cena wywoławcza 66 800,00zł, wadium 6 680,00zł,
w lokalu zameldowane są 2 osoby, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie,

ul. Pomorska 41/11, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-3, pow. użytkowa 49,80m2,
cena wywoławcza 80 000,00zł, wadium 8 000,00zł,
w lokalu zameldowana jest 1 osoba, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie.

Wystawione do przetargu mieszkania można oglądać w dniach 27 i 30 listopada 2015r., po wcześniejszym zgłoszeniu się w administracji osiedla przy:
– ul. Staszica 8 w Jastrzębiu-Zdroju tel. 324761255 (ul. Górnicza, Wieczorka, Konopnickiej, Of. Faszyzmu, Wiejska),
– ul. Zielona 5 w Jastrzębiu-Zdroju tel. 324718170 (ul. Zielona),
– ul. Kaszubska 3 w Jastrzębiu-Zdroju tel. 324730169 (ul. Pomorska).
Przetarg odbędzie się w siedzibie SM „JAS-MOS” sala nr 4 w dniu 02.12.2015r., o godzinie 1300.
Minimalne postąpienie wynosi 500,00zł.
Do przetargu dopuszczeni zostaną oferenci, którzy zapoznają się z „Regulaminem na ustanowienie i zbycie odrębnej własności …” obowiązującym w Spółdzielni, co potwierdzą podpisem na oświadczeniu, a następnie wpłacą wymagane wadium.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć w Spółdzielni najpóźniej dnia 01.12.2015r., do godziny 1300.
Wadium osoby wygrywającej zostanie zaliczone na poczet ceny mieszkania, a pozostałym osobom zwrócone w terminie do 3 dni na podany numer konta bankowego.
Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do:
– poniesienia kosztów ogłoszenia przetargu,
– poniesienia kosztów sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość rynkową lokalu,
– poniesienia kosztów sporządzenia aktu notarialnego, założenia i wpisu do księgi wieczystej,
– wpłaty wpisowego do Spółdzielni i udziału.

Umowa ustanowienia i sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego zawarta zostanie w kancelarii notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię.

Dodatkowych informacji udziela komórka członkowsko – mieszkaniowa SM „JAS-MOS” pok. nr 2 lub telefonicznie pod numerem 32 47 626 36-38 wew. 37.