63 dni – tyle trwał powstańczy zryw

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

1 sierpnia 1944 o godzinie 17:00 wybuchło Powstanie Warszawskie. To data, którą zna większość Polaków.

Według pierwotnych planów zryw warszawiaków miał trwać jedynie 2-3 dni. Ostatecznie zacięta walka trwała aż 63 dni.Powstanie Warszawskie to jedna z najważniejszych lekcji patriotyzmu. Pokazało, że są takie wartości, za które warto poświęcić własne życie.

Powstanie Warszawskie było wymierzone militarnie przeciw Niemcom, a politycznie przeciw ZSRR oraz podporządkowanym mu polskim komunistom.
W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy.

Na skutek walk powstańczych oraz systematycznego wyburzania miasta przez Niemców uległa zniszczeniu większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy, w tym setki bezcennych zabytków oraz obiektów o dużej wartości kulturalnej i duchowej. Powstanie warszawskie uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski.

1 sierpnia w Jastrzębiu-Zdroju o godz. 17.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki test sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W ramach testu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty, oznaczający odwołania alarmu.

Brak komentarzy.

Leave a comment