Strefa niespełnionych nadziei

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. obchodzi w tym roku 20-lecie istnienia. Od początku jej funkcjonowania akcjonariuszem spółki jest miasto Jastrzębie-Zdrój. Pod kuratelą strefy jest 11,6 ha terenu miasta.

Nie sposób odnieść wrażenia, że przez dwie minione dekady miasto nie wykorzystało szansy, jaką było przystąpienie do KSSE. Przez ten okres nie udało się pozyskać wystarczającej liczby inwestorów na tereny objęte strefą. Nadal większość z nich czeka na firmy, które zechcą ulokować tu swoje siedziby. Tymczasem, jak pokazują przykłady innych miast, ulgi i przywileje przewidziane dla inwestorów w strefie są skutecznym magnesem dla biznesu. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – według Financial Times – jest jedną z dwóch najlepiej rozwiniętych Specjalnych Stref Ekonomicznych na świecie. Zajmuje łącznie ponad 2 tys. hektarów, na obszarze 42 gmin w województwach śląskim, opolskim i małopolskim. Działa tu już ponad 220 firm polskich i zagranicznych, które zatrudniają ponad 56 tys. osób.
To nie koniec, bo plany na 2016 rok obejmują udzielenie 25 zezwoleń, co może się wiązać z utworzeniem nawet 1500 nowych miejsc pracy, a także inwestycjami o wartości przekraczającej 1 mld zł.
– Coraz częściej w strefie inwestują małe i średnie przedsiębiorstwa. W 2015 roku blisko 60 procent nowych projektów stanowiły te realizowane przez firmy małe lub średnie, a z obecnie prowadzonych postępowań możemy sądzić, że ten rok będzie podobny – zapewnia Piotr Wojaczek, prezes zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Jak informują przedstawiciele KSSE, w styczniu i lutym udzielono już dwóch zezwoleń na prowadzenie działalności. Uzyskały je Sest Luve Polska i Agrotex. Firmy zadeklarowały inwestycje przekraczające 33 mln zł. Pierwsza z nich to włoski inwestor z branży maszynowej, który będzie prowadził działalność na terenach podstrefy gliwickiej. Natomiast Agrotex jest polskim przedsiębiorstwem z branży tworzyw sztucznych. Przedsiębiorstwo działa na gruntach należących do podstrefy w Żorach, gdzie znajduje się siedziba inwestora.
Na przełomie lutego i marca rozstrzygnięte zostanie postępowanie dla kolejnych trzech przedsiębiorstw. Projekty dotyczą inwestycji w sektorze motoryzacyjnym i budowlanym, a inwestorami są firmy polska, brytyjska i niemiecka. Łącznie pięć nowych projektów inwestycyjnych, pozwoli na utworzenie ponad 70 nowych, utrzymanie ponad 240 istniejących miejsc pracy i przyniesie inwestycje przekraczające 140 mln złotych. KSSE prowadzi też rozmowy z sześcioma kolejnymi inwestorami.
Wśród zainteresowanych rozpoczęciem działalności znajdują się firmy z branż: maszynowej, metalowej, motoryzacyjnej, chemicznej i tworzyw sztucznych, polskie oraz reprezentujące kapitał zagraniczny. Łączna wartość powyższych inwestycji oscyluje wokół 130 mln złotych i pozwoli na stworzenie blisko 200 nowych stanowisk pracy. Czy doczekamy się inwestorów zainteresowanych otwarciem nowych zakładów na terenach strefy położonych w granicach administracyjnych Jastrzębia-Zdroju?

Brak komentarzy.

Leave a comment