Radni zdecydowali o przyszłorocznym budżecie

Radni zdecydowali o przyszłorocznym budżecie

Tematem, który zdominował XVI Sesję zwyczajną Rady Miasta był budżet miejski na 2021 rok.

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię zarówno o projekcie uchwały budżetowej, jak i w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Zgodnie z założeniami źródła dochodu budżetu na 2021 rok przedstawiaj się w następujący sposób dotacje i środki – 173 666 992,00 zł, udział w PIT – 125 557 024,00 zł , subwencje – 125 203 452,00 zł, podatki lokalne 63 365 760,00 zł. W przyszłym roku nie zaplanowano udziału w podatku CIT z uwagi na istniejącą sytuację pandemiczną w kraju oraz korekty zeznań podatkowych.

Dochody budżetu miasta w podziale na gminę – powiat to odpowiednio 470 mln zł i 144 mln zł.

Wydatki budżetowe, które zaplanowano na 2021 wynoszą 614 697 265,00 zł z czego wydatki bieżące to 519 243 010,00 zł, a majątkowe 95 454 255,00 zł W związku z koniecznością zbilansowania się budżetu, i ze względu na wykup obligacji, wydatki bieżące zostały skalkulowane w sposób racjonalny i bardzo oszczędny, odrębnie dla zadań obligatoryjnych i odrębnie dla zadań fakultatywnych.

Największa część z bieżących wydatków zostanie przeznaczona na utrzymanie jednostek budżetowych – 328 055 666,00 zł. Na świadczenia miasto przeznaczy 122 658 983,00 zł w tym 84 892 163,00 zł na „wypłatę świadczeń 500+”, natomiast na dotację 59 293 426,00 zł.

źródło: jastrzebie.pl

Leave a comment

Send a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *