Granica w czwartej lidze!

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Rozmowa z Janem Gabrysiem, Prezesem Klubu Sportowego „Granica Ruptawa”, mieszkańcem Sołectwa Ruptawa-Cisówka.

– Wejście klubu piłkarskiego „Granica Ruptawa” do gry w czwartej lidze to historyczny sukces, który możemy zawdzięczać piłkarzom, kadrze trenersko-instruktorskiej, działaczom sportowym skupionym wokół Klubu w naszym Sołectwie Ruptawa – Cisówka. Stąd rodzą się pytania dotyczące 66 letniej historii klubu, gry w rundzie jesiennej na obiekcie przy ulicy Harcerskiej w „centrum” Jastrzębia-Zdroju, a także najbliższych meczów z klubami z Rybnika, Tychów i Katowic – dawnymi „potęgami” piłki nożnej na Śląsku.

– Historia Klubu sięga roku 1949. To czas pracy i zasług wielu tysięcy ludzi związanych z Klubem, za co dzisiaj gorąco dziękuję. Ponad sześć dekad działalności kolejnych piłkarzy, trenerów i instruktorów, działaczy społecznych oparte było o uznanie i szacunek ludzki, a także powszechne, przysłowiowe „podziękowanie”. Poświęcali swoje talenty, energię i pracę twórczą dla dobra dzieci i młodzieży z Jastrzębia-Zdroju. Liczni dobrodzieje i darczyńcy, którzy wspierali rozwój Klubu „Granica Ruptawa”, angażowali własne środki finansowe, poświęcali czas na pracę społeczną. Taka obywatelska postawa może służyć dzisiaj młodzieży za pewien wzór w działalności sportowej
i edukacyjnej.

– Liczne grono kibiców i sympatyków „Granicy Ruptawa” wielokrotnie podkreślało Pana zaangażowanie jako Prezesa Klubu w wejście do czwartej ligi okręgowej. Skąd tyle fascynacji u Pana piłką nożną?

– To zasługa wszystkich 11 członków Zarządu Klubu. Każdy z osobna to olbrzymi wkład społeczny. Zespolona wartość pracy 11 osób ma olbrzymią siłę synergii, w której należy upatrywać sukces Klubu. Mógłbym o każdym z osobna powiedzieć wiele dobrego, o jego potencjale i zaangażowaniu, o trosce z jaką podchodzi do każdej sprawy dotyczącej rozwoju Klubu. Podnoszone wartości i odpowiedzialne podejście całego zespołu współpracujących społecznie osób stanowi źródło inspiracji do pracy. Dziękuję zespołowi trenersko-instruktorskiemu, Adamowi Śmigielskiemu, Kazimierzowi Hermanowi, wielu poprzednim, Grzegorzowi Łukasikowi, Grzegorzowi Ladzie, a także Adamowi Płaczkowi, Franciszkowi Frankowi, Romanowi Czyżowi, Bogusławowi Pigule, Józefowi Morawcowi, Januszowi Torbickiemu, Kazimierzowi Senykowi i wszystkim pozostałym osobom, które stanowiły i stanowią o rozwoju Klubu. Ważnym jest również wsparcie Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju, a także wielu firm współpracujących i sponsorów, wśród których szczególnie chcę podziękować Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A., przedsiębiorstwu Geo-Wiert S.C., spółce Inżynieria Maszyn Klimatycznych i Urządzeń Specjalnych, partnerskiej stacji paliw SLOVNAFT Fhu Kazimierz Warszawski i wielu innym darczyńcom i sponsorom. Moją fascynację do piłki nożnej mógłbym porównać do fascynacji wielu dzieci, które chcą być strażakami albo modelkami. Od dziecka grałem i do dzisiaj wspominam wszystkich kolegów, z którymi „walczyliśmy” o wygraną piłkę. Porażki i sukcesy
w sporcie to splot zdarzeń, który buduje człowieka, buduje jego potencjał twórczy i zdolność do pracy zespołowej. Daje siłę do skutecznego wychodzenia z sytuacji trudnych i pozwala na zwiększanie poczucia własnych kompetencji społecznych jak i zawodowych. Zdrowe zasady gry traktowaliśmy w kategoriach swoistych świętości sportowych.
– Radość udziału w rozgrywkach młodszych i starszych piłkarzy sprawia, iż coraz więcej mieszkańców Jastrzębia-Zdroju interesuje się piłką nożną. Proszę przybliżyć system szkolenia dzieci i młodzieży, czyli tzw. piramidę rozwoju w „Granicy Ruptawa”.

– System szkolenia prowadzony przez poszczególnych trenerów i instruktorów jest ściśle skorelowany z daną drużyną. Inny system opracowany jest np. dla chłopców z Uczniowskiego Klubu Sportowego, a inny dla kobiet. Piramida rozwoju oparta jest o indywidualną aktywność sportową, talent i inteligencję piłkarza, a także zdolność do pracy zespołowej. W piłce nożnej zasadniczą wartością jest zdolność współgrania zawodników, przy wsparciu kolegów i koleżanek będących na ławce rezerwowej, a także licznych kibiców i sympatyków.

– Gra w centrum Jastrzębia-Zdroju przy ul. Harcerskiej będzie miała zapewne wpływ na zwiększenie zainteresowania kibiców meczami „Granicy Ruptawa” i pozostałych klubów piłkarskich z Jastrzębia-Zdroju. Może warto transmitować online mecze i prowadzić konferencje pomeczowe z dziennikarzami. Pana zdaniem, czy takie transmisje masowych imprez sportowych mogłyby mieć wpływ na liczbę i bezpieczeństwo uczestników?

– Uważam, że zapewnienie kibicom możliwości uczestnictwa w meczach na terenie naszego Sołectwa pozostaje sprawą zasadniczą i priorytetową. Każdy chce grać u siebie. Nie wiemy, jak się będą czuli piłkarze na nowym obiekcie przy Harcerskiej, grając kolejne mecze. Od 2005 roku zapewnia się mieszkańców Ruptawy – Cisówki o budowie nowego boiska spełniającego wymagania prawne. Transmisje zawsze stanowią swoisty przekaz do wielu mieszkańców i stąd uważam, że warto podejmować takie działania. Trzeba też jednak wziąć pod uwagę kwestię ludzi „wygodnych”, którzy dzięki tej formie przekazu nie będą zmotywowani do bezpośredniego uczestnictwa w takich masowych imprezach sportowych.

– Ograniczona baza sportowa dla piłki nożnej w Jastrzębiu-Zdroju nie pozwala dzieciom
i młodzieży na osiąganie wysokiego poziomu aktywności ruchowej. To z kolei tworzy ograniczone warunki do nauki odpowiedzialności za wyniki gry zespołowej, rozwoju sprawności fizycznej, a także odporności psychicznej, jakże ważnej dla każdego człowieka. W jakim stopniu wychowanie do aktywności ruchowej i systematycznego treningu, na bazie Pana doświadczenia i wiedzy, może stanowić przeciwwagę dla coraz powszechniejszych wad postawy i nadwagi ciała wśród dzieci i młodzieży?

– Dostęp do obiektów sportowych piłki nożnej spełniających wymagania prawne PZPN pozwoliłby kolejnym klubom osiągać coraz lepsze wyniki. W sposób realny mogłyby wpływać na zwiększanie zainteresowania uprawianiem sportu wśród dzieci i młodzieży w kolejnych latach. Najefektywniej jest wspierać ludzi młodych w rozwoju poprzez sport i angażowanie w działalność edukacyjną i społeczną. Znaczenie aktywności ruchowej dla każdego człowieka stanowi naturalną biologiczną potrzebę związaną ze zdrowiem fizycznym, jak i psychicznym. Twierdząc, za Arystotelesem, że „nic tak nie rujnuje człowieka jak bezruch” należy podnosić kwestie obarczania młodych ludzi nadmiarem obciążeń psychicznych kosztem aktywności ruchowej, co ma ścisły związek z wadami postawy i nadwagą ciała. Spadek aktywności ruchowej młodego człowieka stanowi jedną w wielu współczesnych chorób cywilizacyjnych. Stąd też potrzeba permanentnej edukacji młodzieży, a także osób dorosłych
i seniorów do uprawiania świadomej aktywności ruchowej, stosownej do wieku.

– W jakim stopniu Pana zdaniem kadra trenersko-instruktorska „Granicy Ruptawa” ma wpływ na wysokie zainteresowanie treningami, grą chłopców i dziewczyn w Klubie, które obserwujemy od wielu lat w naszym Sołectwie.

– Sukcesy całego zespołu trenersko-instruktorskiego wynikają z partnerskiego podejścia do każdej osoby, opartego o absolutną otwartość i zaufanie stron,
a także analizę postępu pracy zespołowej. Podejście psychologiczne i wychowawcze oparte o godność młodego człowieka pozwala zespołowi trenersko-instruktorskiemu uzyskiwać optymalną komunikację. Istota pracy zespołowej stanowi o wzajemnym zrozumieniu
i efektywnym sposobie osiągania celów. Konsekwencja dążenia do celu daje efekty, co widać po sukcesach naszych drużyn, zarówno męskich, jak i kobiecych. Sportowcy grający w „Granicy Ruptawa” są motywowani poprzez wykorzystanie nowych metod pracy z zespołem trenersko -instruktorskim i wzajemne relacje międzyludzkie. Te dobre relacje dają podstawę do zdrowej walki sportowej i skutecznie eliminują najdrobniejsze zachowania egoistyczne. Piłka nożna jest grą kontaktową. Stąd tak ważna jest u piłkarza odwaga, wyczucie czasu
i przestrzeni, a także szereg zasadniczych zdolności i wypracowanych cech, takich jak: szybkość, sprawność i zwinność panowania nad piłką. Ważna jest również zdolność do skutecznej gry ciałem dla osłony piłki, przez każdego zawodnika z osobna.
Gra w piłkę nożną stanowi o wszechstronnym rozwoju osobowości człowieka, jego sprawności fizyczno-psychicznej, a także ma istotny wpływ na pozytywne i zdrowe postawy prospołeczne.

Rozmawiał: Antoni Augustyn,

sąsiad z sołectwa

ruptawa ruptawa4 ruptawa3 ruptawa2 ruptawa1

Komentarze są wyłączone.