Jastrzębska Spółka Kolejowa nowym partnerem GKS-u!

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Kolejna firma dołączyła do grona partnerów GKS-u Jastrzębie! Tym razem jest to Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o., należąca do Jastrzębskiej Spółki Węglowej, z którą została podpisana umowa reklamowa!

Jastrzębska Spółka Kolejowa została utworzona 1 kwietnia 1998 roku na podstawie uchwały zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jest właścicielem przekazanych aportem budynków, budowli i urządzeń służących do prowadzenia ruchu kolejowego oraz gruntów, na których obiekty zlokalizowano. Spółka zarządza oraz udostępnia przemysłowe linie kolejowe o całkowitej długości około 150 kilometrów. Do zarządzanej infrastruktury kolejowej należy 345 rozjazdów, 28 przejazdów kolejowych i 28 posterunków ruchu. Dodatkowo świadczy usługi związane z utrzymywaniem i remontowaniem infrastruktury kolejowej, usuwaniem skutków szkód górniczych oraz prowadzeniem działalności szkoleniowej i promocyjnej.

Jako ostatnia na własność spółki weszła należąca do 2011 roku do kopalni KWK Budryk jednotorowa linia kolejowa Knurów – Chudów – Budryk o długości 9,627 km, która w nomenklaturze PLK nosiła numer 863 i jest zelektryfikowana na odcinku Chudów – KWK Budryk. Linia ta łączy się z siecią kolejową PKP PLK na stacji Knurów (linia kolejowa nr 149) i posterunku Chudów (linia kolejowa nr 172) i znajduje się na niej jedna stacja (Ornontowice-Budryk).

JSK Sp. z o.o. jako pełnoprawny Zarząd Kolei prowadzi działalność w zakresie:

• udostępnienia linii kolejowych w oparciu o zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego cennik usług korzystania z wyżej wymienionych linii będących własnością, Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o.
• utrzymania budowli i urządzeń infrastruktury kolejowej,
• budowy i remontów układów torowych oraz obiektów kolejowych,
• wykonywania usług projektowych i ekspertyz,
• usuwania skutków szkód górniczych,
• prowadzenia działalności szkoleniowej, promocyjnej i innowacyjnej.

Witamy Jastrzębską Spółkę Kolejową wśród nowych partnerów GKS-u Jastrzębie! Dziękujemy za zaufanie i wyrażamy nadzieję na długą i owocną współpracę!

Źródło: GKS Jastrzębie

Komentarze są wyłączone.