Kasa Stefczyka nowym partnerem GKS-u!

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Miło nam poinformować, że do „Klubu 100” dołączyła firma Kasa Stefczyka, zostając nowym partnerem GKS-u 1962 Jastrzębie!

OD 25 LAT Z WAMI

Od ćwierć wieku Kasa Stefczyka jest ostoją polskości na rynku finansowym. Dzięki rozbudowanej sieci placówek zapewnia Polakom godny dostęp do produktów i usług finansowych. Jednak Kasa Stefczyka to więcej niż tylko instytucja rynkowa. To marka hołdująca ideałom wywiedzionym z działalności swojego patrona – Franciszka Stefczyka, m.in. solidarności, demokracji poczucia wspólnej więzi. To marka, która kładzie duży nacisk na pomoc charytatywną, edukację oraz propagowanie polskich wartości.

Swoimi korzeniami Kasa Stefczyka sięga do tradycji XIX-wiecznych instytucji finansowych, które ratowały Polaków przed cudzoziemskim wyzyskiem. W XIX wieku Polacy byli skazani na pożyczki udzielane na wysoki procent przez zaborców. Obce mocarstwa przejmowały Polskę nie tylko zbrojnie, ale i ekonomicznie. Aby temu zapobiec, Polacy tworzyli spółdzielnie finansowe. Przodował w tym wielki Polak, Franciszek Stefczyk.

Po 1989 roku spółdzielczość finansowa odrodziła się, a w 1992 roku powstała Kasa Stefczyka. Kasa od początku swej działalności angażuje się w inicjatywy, w które często nie chcą angażować się konkurencyjne instytucje o kapitale zagranicznym. Wspiera akcje patriotyczne, katolickie, pomaga remontować kościoły, troszczy się o zabytki. Przede wszystkim jednak troszczy się o polskie rodziny.

Kasa Stefczyka już od 25 lat działa dla dobra swoich członków i zamierza nieustannie się rozwijać. Łączy dziś setki tysięcy polskich rodzin, które w zaufaniu powierzają Kasie swoje oszczędności. Tego zaufania Kasa Stefczyka nie zawodzi.

Sukcesy Kasy Stefczyka dostrzegają także przedstawiciele międzynarodowej społeczności unii kredytowych liczącej dziś 235 milionów ludzi w 109 krajach świata. To właśnie międzynarodowa społeczność podkreśla, że Kasa Stefczyka, w ciągu 25 lat działalności osiągnęła więcej, niż wiele krajów z tradycją spółdzielni kredytowych sięgającą 50-60 lat.

Witamy Kasę Stefczyka w gronie nowych partnerów GKS-u 1962 Jastrzębie! Dziękujemy za zaufanie, licząc jednocześnie na długą i owocną współpracę!

Źródło: GKS Jastrzębie

Brak komentarzy.

Leave a comment