Porozumienie między AWF Katowice a Zespołem Szkół Mistrzostwa Sportowego.

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

W dniu 07.11.2016 roku Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach prof. dr hab. Adam Zając oraz dyrektor Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju mgr Zbigniew Miłoś podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy uczelnią a szkołą.

Porozumienie zostało zawarte w celu podjęcia współpracy i rozwoju kontaktów miedzy AWF Katowice a ZSMS Jastrzębie-Zdrój w sferze działań dydaktycznych, w zakresie szkolenia sportowego, promocji zdrowego stylu życia oraz badań naukowych w zakresie szeroko rozumianej kultury fizycznej. Ponad to idę porozumienia, jak głosi preambuła do dokumentu, jest stwarzanie warunków do rozwijania indywidualnych zainteresowań i podnoszenia kwalifikacji sportowych młodzieży ZSMS oraz możliwości łączenia uprawiania sportu z kontynuacją dalszej nauki w ramach studiów na AWF Katowice.

Na mocy podpisanego porozumienia Akademia będzie wspomagać Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w zakresie przeprowadzenia procesu diagnostycznego i monitoringu uczniów – sportowców kształcących się w szkole oraz systematycznej kontroli ich postępów sportowych po kolejnych etapach szkolenia. Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego będzie promować uczelnię , jej kierunki kształcenia i osiągnięcia w swoim środowisku np. poprzez informowanie o współpracy na swojej stronie internetowej.

Dyrektor Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nie ukrywa zadowolenia z faktu, że wśród partnerów szkoły, oprócz firm wspierających działalność i funkcjonowanie szkoły mistrzostwa sportowego, współpracę ze szkoła rozpoczęła tak renomowana uczelnia jak AWF w Katowicach.

img_20161108_123509

Brak komentarzy.

Leave a comment