Telefony alarmowe

112 – jednolity numer alarmowy, obowiązuje w całej Unii Europejskiej

Pogotowie Ratunkowe – 999 / 32 47 19 060

Straż Pożarna – 998 / 32 47 59 500

Policja – 997 / 32 47 87 200

Straż Miejska – 986 / 32 47 85 290

Pogotowie Energetyczne  – 991 / 32 45 60 651

Pogotowie Gazowe – 992 / 32 47 10 981

Pogotowie Ciepłownicze – 993

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne – 994 / 32 47 17 640

Telefon Zaufania – 988

Pogotowie Dźwigowe – 32 47 10 906

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 – 32 47 84 200

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – 32 47 18 488

HERMED – opieka po godz. 18.00 i w dni wolne od pracy: 32 47 59 969

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój – 32 47 85 100

Urząd Skarbowy w Jastrzębiu-Zdroju – 32 47 61 471

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju – 32 47 14 405