Uwaga - próba oszustwa

W związku z fałszywymi wiadomościami e-mail informującymi o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej oraz wysokości zaległości, którą należy wpłacić na wskazane w ww. wiadomości konto, uprzejmie informujemy, że urząd skarbowy nie jest autorem takich wiadomości.

Treść fałszywej wiadomości:


Od: Urząd Skarbowy – Departament finansów
Temat: Ostatecznie wezwanie do zapłaty
Urząd Skarbowy doręczył zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli w dniu 18.06.2019r.

Do dnia dzisiejszego nie została uiszczona brakującą kwota po rozliczeniu zeznania podatkowego za 2018 r.

Zaległa kwotę 10,63 zl. – słownie (dziesiec złotych, 63 grosze) należy niezwłocznie przelać na konto urzędu:
(tu podano numer rachunku bankowego)

W tytule wpisując nazwę urzędu skarbowego, podanego w zeznaniu podatkowym.
Brak wpłaty może zostaz uznana za stan wyczerpujący znamiona wykroczenia określonego w art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy z 13 października 1998 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 z pózn. zm.).

———————————————————————————————————–


Po otrzymaniu podobnej wiadomości należy ją zignorować lub najlepiej trwale usunąć ze skrzynki odbiorczej.


Przestrzegamy i apelujemy o ostrożność.

Barbara Kwiatkowska

Naczelnik Urzędu Skarbowego

Urząd Skarbowy w Jastrzębiu-Zdroju