Dotacje do wymiany pieców węglowych

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Gmina Pawłowice planuje pozyskać środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wymianę kotłów węglowych dla mieszkańców gminy.

Właściciele budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie naszej gminy, którzy posiadają kocioł węglowy nie spełniający wymogów 5 klasy wg według kryteriów PN-EN 303-5:2012 i zamierzają go wymienić w roku 2018 lub 2019, mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości nawet 7 tys. złotych.

Dofinansowanie będzie można otrzymać w formie dotacji, a jego planowana wysokość wynosić będzie do 70% kosztów kwalifikowanych instalacji urządzenia grzewczego jednak nie więcej niż 7 tys. zł. Gmina Pawłowice zamierza pozyskać na ten cel środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Każdy właściciel zainteresowany wymianą pieca węglowego w budynku mieszkalnym oddanym do użytku do 31 grudnia 2012 roku musi wypełnić deklarację uczestnictwa w programie, którą należy złożyć w Urzędzie Gminy Pawłowice w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2018 roku.

UWAGA! Dofinansowanie będzie udzielane wyłącznie osobom, które do 28 lutego złożą deklarację udziału w Programie.

Po otrzymaniu przez gminę Pawłowice środków finansowych z WFOŚiGW w Katowicach, co może nastąpić dopiero w drugim półroczu 2018 r., pracownicy urzędu będą kontaktować się z mieszkańcami, którzy złożyli deklaracje. Po wypełnieniu stosownych wniosków i ich pozytywnej weryfikacji, właściciele nieruchomości zawrą z Gminą umowę dotacji i od tego momentu będą mogli zakupić piece i realizować inwestycje.

Więcej informacji udziela Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Pawłowice pod nr tel. 32 47 56 330.

 

Urząd Gminy Pawłowice

Brak komentarzy.

Leave a comment