A jednak można. OBLIGACJE WYKUPIONE

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

27 czerwca 2018 roku gmina Pawłowice wykupiła ostatnią transzę obligacji komunalnych o wartości 2 mln zł.

W bieżącym roku gmina łącznie z tytułu zaciągniętych obligacji spłaciła 12 mln zł. Oznacza to, że jedynym zadłużeniem gminy jest pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2 mln 907 tys. zł do spłaty.

Przypomnijmy, że obligacje o wysokości 20 mln zł zostały zaciągnięte w 2015 roku w związku z koniecznością zwrotu podatku od tzw. wyrobisk górniczych. W budżecie gmina nie było środków pozwalających na uregulowanie w szybkim czasie zobowiązań, dlatego postanowiono wspomóc się obligacjami. Dzięki takiemu rozwiązaniu gmina Pawłowice nie tylko spłaciła należność (unikając wysokich odsetek), ale przez cały czas mogła normalnie funkcjonować i realizować zaplanowane inwestycje. Umowa zawarta z Bankiem Śląskim zobowiązała gminę do ostatecznego wykupu obligacji do 31 grudnia 2023 roku. Kondycja finansowa gminy pozwoliła jednak wywiązać się ze zobowiązania o sześć lat szybciej.

źródło:pawłowice .pl

Komentarze są wyłączone.