Czerwiński: zobowiązuję się do uporządkowania sprawy

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Minister skarbu Andrzej Czerwiński zadeklarował w środę (1 lipca), że poświęci jeszcze więcej czasu i energii sprawie dokończenia gazoportu LNG w Świnoujściu.
– Najważniejsze dla mnie zadania to są te, które biorę teraz na siebie i potrafię je wykonać. Zobowiązuję się do uporządkowania sprawy w górnictwie i oddania gazoportu – powiedział dziennikarzom w Tarnowie urzędujący od 16 czerwca br. szef resortu SP.

– Nie zaniedbam innych bieżących tematów, bo są ważne i dlatego jestem tutaj, ale przyjmuję na siebie konkretne zadanie, czyli uporządkowanie tych dwóch spraw. Dzięki zaangażowaniu osobistemu pani premier Kopacz w Program dla Śląska wielki ciężar już mam za sobą, więc mogę jeszcze większą energię i czas przeznaczyć na drugie zadanie, czyli ukończenie gazoportu – dodał.

Terminal LNG w Świnoujściu pierwotnie miał być gotowy w czerwcu 2014 r., ale już w 2013 r. wiadomo było, że tak się nie stanie. Jako główną przyczynę wskazywano falę bankructw w polskim sektorze budowlanym w 2012 r.

Terminal jest jedną z największych polskich inwestycji energetycznych ostatnich lat, uznaną przez rząd polski za strategiczną dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Inwestycja umożliwi odbiór gazu ziemnego drogą morską praktycznie z dowolnego kierunku na świecie. Uzyskując dostęp do globalnego rynku LNG, Polska wzmocni swoje bezpieczeństwo dywersyfikując dostawy surowca.

Początkowa zdolność regazyfikacyjna wyniesie 5 mld m sześc. rocznie i odpowiadać będzie jednej trzeciej polskiego zapotrzebowania na gaz ziemny. Trwa opracowanie studium wykonalności dla rozbudowy mocy terminalu o połowę – do 7,5 mld m sześc. Według zapewnień Polskiego LNG, do terminalu przypłynie pierwsza dostawa skroplonego gazu ziemnego jeszcze w tym roku.

Czerwiński był też pytany o stopień zaangażowania Polskich Inwestycji Rozwojowych (PIR) w Kompanię Węglową. Jak powiedział, więcej na ten temat powie „pewnie pod koniec przyszłego tygodnia”. – Rozmawiam w tej chwili z zarządami firm energetycznych, nie rozmawiałem jeszcze z bankami czy PZU, nie rozmawiałem jeszcze z PIR-em. Mam koncepcję, ale nie chcę jej teraz ujawniać – dodał.

Spółka Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR S.A.) powstała w ramach Programu Inwestycje Polskie. Celem Programu Inwestycje Polskie jest zapewnienie finansowania długoterminowych i rentownych projektów infrastrukturalnych na terytorium Polski. Misją PIR jest przyczynianie się do wzrostu PKB oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Spółka PIR S.A. została zarejestrowana w dniu 19 czerwca 2013 roku.

źródło: nettg.pl

Brak komentarzy.

Leave a comment