Górnictwo: w Nowej KW warunki pracy (na razie) bez zmian

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Pracownicy Kompanii Węglowej, którzy przejdą do nowego pracodawcy – Nowej Kompanii Węglowej – będą mieli zagwarantowane takie same warunki wynikające ze stosunku pracy, jak obecnie.

Takie rozwiązanie będzie obowiązywać do czasu zawarcia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, jednak nie dłużej niż przez rok – wynika z porozumienia podpisanego przez zarządy Kompanii Węglowej oraz Węglokoks Rybnicki Okręg Wydobywczy ze związkami zawodowymi.
Celem porozumienia, zawartego 17 lipca, jest zagwarantowanie pracownikom przenoszonym w trybie art. 23¹ Kodeksu pracy takich samych skutków w zakresie stosunku pracy, jakie dawałoby posiadanie w Kompanii Węglowej Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

W Porozumieniu nowy pracodawca – Nowa Kompania Węglowa zobowiązuje się, że do czasu zawarcia ZUZP, jednak nie dłużej niż przez okres jednego roku, wobec pracowników przejętych z Kompanii Węglowej będą stosowane postanowienia porozumień z 20 grudnia 2004 r., 3 stycznia 2008 r. i 28 stycznia 2008 r. Postanowienia tych porozumień wraz z aneksami i innymi zmianami będą stosowane w brzmieniu obowiązującym w dniu przejścia pracowników do Nowej Kompanii Węglowej. Równocześnie nowy pracodawca zobowiązał się do prowadzenia rokowań nad nowym, jednolitym ZUZP.

Równocześnie strony porozumienia deklarują wolę niezwłocznego podjęcia rozmów w Nowej Kompanii Węglowej na temat zmiany organizacji pracy (6-dniowy tydzień pracy kopalni przy 5-dniowym tygodniu pracy dla pracownika) oraz zasad wypłaty dodatkowej nagrody rocznej, tzw. 14-tej pensji.

źródlo:nettg.pl

Komentarze są wyłączone.