Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2015/16 – Pawłowice

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199
Termin rekrutacji do przedszkoli w roku szkolnym 2015/16

 

Od 16.02.2015 r. do 28.02.2015 r. – składanie przez rodziców/prawnych opiekunów – deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (dotyczy dzieci, które obecnie są przyjęte do przedszkoli na terenie gminy Pawłowice).

Od 02.03.2015 r. do 13.03.2015 r. – pobieranie i składanie wniosków przez rodziców/prawnych opiekunów (dotyczy dzieci, które aktualnie nie są objęte opieką w przedszkolach na terenie gminy Pawłowice).
19.03.2015 r. (do godziny 15.00) – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Od 20.03.2015 r. do 25.03.2015 r. – do godziny 15.00 potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów woli przyjęcia dziecka do przedszkola.
30.03.2015 r. – do godziny 15.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Urząd Gminy Pawłowice

Brak komentarzy.

Leave a comment