Pociągiem za darmo

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

W piątek (9.02) Koleje Śląskie znów oferują bezpłatne przejazdy w związku z prognozą bardzo złej jakości powietrza na południu woj. śląskiego.

Bezpłatne przejazdy w dni smogowe obowiązują w całej sieci Kolei Śląskich, z wyłączeniem odcinka przygranicznego Chałupki-Bohumin oraz pociągów Ornak na odcinku Żywiec-Zakopane.
Będzie to trzeci dzień w 2018 roku, kiedy spółka samorządowa oferuje darmowe przejazdy kierowcom.
Z racji tego, że jakość powietrza na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ma być dostateczna, piątek w tamtejszej komunikacji miejskiej nie będzie dniem „smogowym”.

W czwartek KŚ poinformowały, że w trakcjie dwóch dni „smogowych” w 2018 roku z darmowych przejazdów skorzystało prawie 4,5 tys. osób.

Należące do samorządu woj. śląskiego Koleje Śląskie, ogłaszając swój dzień „smogowy”, działają na podstawie zawartego w styczniu br. porozumienia z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią oraz organizatorami komunikacji miejskiej na terenie Metropolii. Dotyczy ono zasad ogłaszania bezpłatnej komunikacji w dni szczególnie wysokich stężeń smogu.

Zgodnie z tym porozumieniem Koleje Śląskie wprowadzają prawo do bezpłatnych przejazdów w razie prognozowanych przekroczeń norm zanieczyszczeń powietrza przynajmniej na jednym z siedmiu obszarów, wyodrębnionych w prognozach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach (WIOŚ).

W czwartek WIOŚ poinformował, że ze względu na poziom pyłu zawieszonego jakość powietrza będzie w piątek „bardzo zła” w dolinach beskidzkich – dobowe stężenie pyłu zawieszonego może przekraczać tzw. poziom informowania, ustalony na 200 mikrogramów pyłu PM10 na metr sześc. w ujęciu dobowym.

Według porozumienia bezpłatne przejazdy komunikacją miejską na obszarze Metropolii – autobusami, tramwajami i tyskimi trolejbusami – są ogłaszane, gdy prognozy przekroczenia poziomu informowania dotyczą przynajmniej jednego z dwóch wyodrębnionych przez WIOŚ obszarów, obejmujących gminy i miasta GZM (chodzi o obszar centralny i/lub rybnicko-pszczyński).

Ponieważ według WIOŚ na obszarze rybnicko-pszczyńskim, bielsko-cieszyńskim i w Bielsku-Białej jakość powietrza będzie dostateczna, a na pozostałym obszarze woj. śląskiego – umiarkowana, zgodnie z porozumieniem piątek w komunikacji miejskiej na obszarze GZM nie będzie dniem „smogowym”.

W ogłaszane dni smogowe zarówno w komunikacji miejskiej na terenie GZM, jak i w Kolejach Śląskich, bezpłatne przejazdy odbywają się na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu. Kierowcom (którzy nie muszą być właścicielami pojazdu) może towarzyszyć bezpłatnie jedna osoba.

Bezpłatne przejazdy w dni smogowe obowiązują w całej sieci Kolei Śląskich, z wyłączeniem odcinka przygranicznego Chałupki-Bohumin oraz pociągów Ornak na odcinku Żywiec-Zakopane. Możliwość bezpłatnych przejazdów obowiązuję przez cały dzień, od godziny 00.01 do 24.00.

(fot.Twitter/Koleje Śląskie) źródło: .portalsamorzadowy.pl

Brak komentarzy.

Leave a comment