Sukces żołnierza 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Sukces żołnierza 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Żołnierz 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej zajął 5 miejsce w międzynarodowych zawodach snajperskich.
Zacheusz Siedlecki z Gliwic pokonał blisko 30. najlepszych snajperów w Europie.

Zawody Sniper’s Mission sprawdzają nie tylko umiejętność oddawania celnych strzałów z dużej odległości, ale również sprawne i niezauważalne poruszania się na terenie wroga, orientację w terenie w dzień i w nocy (bez możliwości używania termowizji i noktowizji) oraz odporność fizyczną i psychiczną. Zawody te symulowały prawdziwą misję snajperską. Przez 30 godzin dwuosobowe zespoły działały w terenie nieprzyjaznym i uczestniczyli w ciągu następujących po sobie konkurencji. Snajperowi z Gliwic jako obserwator towarzyszył Paweł Jastrzębski z 4 warmińsko-mazurska BOT.
Jak co roku i tym razem część zespołów w ogóle nie ukończyło zawodów. Zostali zdyskwalifikowani lub nie dotarli na czas albo w ogóle do wyznaczonego przez podane im współrzędne punktu.
– opanowanie ciała i psychiki a także obserwacja natury oraz wykorzystanie zasad fizyki, to wyzwania które mnie fascynują a bez których nie można zostać dobrym snajperem – mówi Siedlecki.
Jak dodaje strzelaniem fascynował się od dziecka a jako snajper szkoli się od 5 lat. We wrześniu został żołnierzem Obrony Terytorialnej. Jak podkreśla, z dumą będzie reprezentował na tych zawodach 13 Śląską Brygadę Obrony Terytorialnej i pokaże, że „terytorialsi” to ludzie, którzy polskiej armii mają wiele do zaoferowania.
Pierwsi „terytorialsi” z 13 Śląskiej Obrony Terytorialnej złożyli przysięgą wojskową 7 października. Obecnie kolejnych ponad 100 przechodzi szkolenie podstawowe i wyrównawcze.
W województwie śląskim powstać mają 4 bataliony lekkiej piechoty rozmieszczone
w Gliwicach, Częstochowie, Cieszynie i Kuźni Raciborskiej. W Bytomiu znajdować się będzie między innymi Kompania Saperów czy też Wsparcia oraz Pluton Medyczny. Dowództwo 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej znajduje się w Katowicach.
Wojska Obrony Terytorialnej jako piąty rodzaj sił zbrojnych powstały
z początkiem 2017 roku. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania
i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych
w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.

Komentarze są wyłączone.