Święto Policji i uroczyste otwarcie komisariatu w Gorzycach

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Z rąk Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka 87 wodzisławskich policjantek i policjantów otrzymało akty mianowania na wyższe stopnie policyjne.

W tym roku obchody Święta Policji w wodzisławskim garnizonie połączone zostały z uroczystym otwarciem, po kompleksowej modernizacji, Komisariatu Policji w Gorzycach. Uroczystą galę uświetniła Orkiestra KWP w Katowicach oraz kompania reprezentacyjna śląskiej policji.
W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości, na czele z Śląskim Komendantem Wojewódzkim Policji nadinsp. Jarosławem Szymczykiem. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również Starosta Wodzisławski oraz przedstawiciele gmin na terenie których pełnią służbę gorzyccy policjanci tj. wójtowie gmin Godów i Gorzyce oraz zastępca wójta gminy Lubomia. Uroczystość uświetnili także prezydenci i burmistrzowie miast regionu, przedstawiciele rad miast i gmin, przedstawiciele sądu i prokuratury, komendant straży miejskiej i straży pożarnej w Wodzisławiu Śląskim oraz dyrektorzy powiatowych urzędów i instytucji.

Uroczyste obchody święta policji w Wodzisławiu Śląskim rozpoczęły się w piątek o 12.00 na placu przy Komisariacie Policji w Gorzycach. Podczas uroczystości 87 policjantów otrzymało nominacje na wyższe stopnie służbowe. Wyróżnionych listami honorowymi zostało również pięciu pracowników korpusu służby cywilnej. Ponadto Starosta Wodzisławski oraz Prezydent Wodzisławia Śląskiego zostali uhonorowani „Brązowymi Medalami Za Zasługi Dla Policji”, nadanymi przez Minister Spraw Wewnętrznych Teresę Piotrowską. Zarówno szef śląskiego garnizonu, jak i przedstawiciele władz lokalnych, skierowali do wodzisławskich policjantek i policjantów swoje podziękowania za codzienną służbę, rzetelność, poświęcenie i profesjonalizm. Nie zabrakło również życzeń pomyślności i sukcesów w dalszej służbie.

Podczas drugiej części uroczystości oficjalnie został otwarty wyremontowany Komisariat Policji w Gorzycach. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Śląski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim mł. insp. Krzysztof Justyński, pełniący obowiązki Komendanta Komisariatu w Gorzycach podinsp. Jarosław Mendrela oraz Starosta Wodzisławski, wójtowie gmin Godów i Gorzyce oraz zastępca wójta gminy Lubomia.

Modernizacja gorzyckiego komisariatu rozpoczęła się pod koniec 2013 roku. Remont miał charakter kompleksowy, objął m.in. ocieplenie i wykonanie nowej elewacji budynku, wymianę pokrycia dachowego, kompleksowe odnowienie pomieszczeń biurowych i poddasza użytkowego, wymianę stolarki drzwiowej, wymianę instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania. W nowym obiekcie zainstalowano również monitoring oraz instalację alarmową. Zakupiono także całość sprzętu i wyposażenia meblowego pomieszczeń biurowych. Kompleksowa modernizacja Komisariatu Policji w Gorzycach wykonana została w ramach ogólnopolskiego programu standaryzacji komend i komisariatów. Koszt przeprowadzonej inwestycji wyniósł ponad 1 mln zł. Środki finansowe na inwestycję w większości pochodziły z budżetu Komendy Głównej Policji. Została ona również częściowo współfinansowana przez Gminy Godów, Gorzyce oraz Lubomię, które wspólnie przekazały na ten cel 100 tys. zł. Remont gorzyckiego komisariatu, kwotą ponad 91 tys. zł, wsparł również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Instytucjom tym serdecznie dziękujemy!

źródło:slaska.policja

Komentarze są wyłączone.