Zmiany na Plebiscytowej w Rydułtowach

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Od poniedziałku 14 maja na ul. Plebiscytowej w Rydułtowach na odcinku od skrzyżowania z ul. Bohaterów Warszawy do skrzyżowania ul. ks. Blachnickiego (tylko w kierunku od Radlina do „Rydułtowy Rynek”) wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy. W związku kilka linii kursować będzie zmienioną trasą: Linie: 222, 223 i 226
Objazd od przystanku „Rydułtowy Rynek” ulicami Ofiar Terroru i Tetmajera, do ulicy Bohaterów Warszawy, gdzie obsłużony zostanie przystanek „Rydułtowy Szpital” (ww. linie obsłużą wszystkie
przystanki ze stałego rozkładu), następnie do przystanku „Rydułtowy Bohaterów Warszawy Orlovska” i dalej po trasie. Linia 224
Z obsługi wyłączone zostaną przystanki „Rydułtowy Szpital” i „Rydułtowy Tetmajera”, linia od przystanku „Rydułtowy Rynek” kursować będzie ulicą Ofiar Terroru do przystanku „KWK Rydułtowy” i
dalej po stałej trasie.

Źródło: MZK

Brak komentarzy.

Leave a comment