100 dni prezydentury Anny Hetman

To już 100 dni minęło od kiedy pani Anna Hetman objęła urząd prezydenta w Jastrzębiu – Zdroju.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej prezydent A. Hetman zrelacjonowała najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce od momentu przejęcia funkcji do dnia dzisiejszego. W pierwszej kolejności Prezydent A. Hetman wspomniała o 85 mln zł. zwrotu środków z podatków za wyrobiska określając ten fakt jako mocne uderzenie, gdyż jest to kwota, która daje 1/3 rocznego budżetu miasta plus odsetki co daje nawet połowę rocznego budżetu i rzutuje to w bardzo dużym stopniu na rozwój miasta. Kolejnym wydarzeniem, które oczywiście nie miało wpływu na decyzje pani prezydent była awaria w Elektrociepłowni Zofiówka, co niestety spowodowało, że 17.750 mieszkań zostało bez ogrzewania. Następnym wielkim wydarzeniem było 17 dni strajków w JSW. S.A. Pani Prezydent wspomniała również o pięciu innych jastrzębskich spółkach z czego dwie są zlikwidowane a trzecia jest w trakcie likwidacji. Pozostały tylko dwie spółki T.B.S. „Daszek” i Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. Kolejna sprawa to drugi przegrany przetarg przez PKM i problemy z MZK. Na dzień dzisiejszy Jastrzębie-Zdrój ma 14 zgłoszonych projektów do dofinansowania w tym cztery budowlane.

W Urzędzie Miasta powstały również zmiany organizacyjne: pięć nowych wydziałów, 2 nowe biura, powołano dwóch doradców plus jednego doradcę społecznego, jedną asystentkę i co istotne nie było żadnych zwolnień. Wprowadzono oszczędności polegające na zredukowaniu wynagrodzeń dla Rady Nadzorczej czy prezesa T.B.S. Daszek.
W dalszej części konferencji prasowej Pani Prezydent wymieniała źródła i kwoty możliwe do pozyskania na inwestycje, są to środki z Subregionu Zachodniego, środki z konkursów oraz środki rządowe czy transgraniczne.
Podczas konferencji nie obyło się oczywiście bez pytań dotyczących obiecanej podczas wyborów bezpłatnej komunikacji w mieście czy modernizacji Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego. Na temat bezpłatnej komunikacji miejskiej A. Hetman mówi : „…do 6 marca nie można było w ogóle o niczym mówić bo nie wiedzieliśmy na jakim w ogóle etapie jesteśmy bo przetarg był nierozstrzygnięty, odwołania były. 6 marca jest podpisana umowa z firmą Warbus. To firma, która wygrała i będzie świadczyła usługi przez 10 lat, do końca roku. Usługi będzie świadczył PKM dla firmy Warbus… „

Odnośnie komunikacji bezbiletowej…
„…mamy prawie wszystkie materiały, które nam pozwolą na zdiagnozowanie sytuacji w obecnym stanie, bo zupełnie co innego było kiedy PKM było przewoźnikiem, teraz mamy inną sytuację, są inne stawki. Dokonujemy analizy, żeby móc stwierdzić kiedy i w jakim zakresie ta komunikacja bezbiletowa dla mieszkańca będzie, ona nigdy nie będzie bezpłatna dla miasta bo i tak miasto dopłaca 12mln 600 zł rocznie do komunikacji. ” Pani Prezydent mówiła także, że – „Komunikacja bezpłatna musi być, ja obietnice raczej staram się spełniać, to nie jest tak, że rzucam słowa na wiatr i zawsze staram się sprostać temu, w jakim zakresie i kiedy to – nie odpowiem na to pytanie precyzyjnie. Nie wcześniej niż w 2016 rok, tak też mówiłam podczas kampanii …”

Nagranie dźwiękowe z konferencji prasowej.  Zachęcamy do wysłuchania.


IMG_2612 IMG_2609 IMG_2608

Brak komentarzy.

Leave a comment