Urodziny Zespołu Szkół nr 9

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Dzień 17 listopada 2017 dla ZS nr9 im.dra Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju był wyjątkowy, gdyż społeczność szkolna świętowała Jubileusz 45-lecia istnienia placówki. Uroczyste obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Następnie zgromadzeni goście udali się za pocztem sztandarowym szkoły i pocztem Ochotniczej Straży Pożarnej do Domu Zdrojowego, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości.

Wśród gości, którzy przyjęli nasze zaproszenie, znaleźli się m.in. posłowie na Sejm RP – pan Krzysztof Gadowski, pan Grzegorz Matusiak, pan Krzysztof Sitarski oraz poseł na Sejm RP deputowany do Parlamentu Europejskiego – pan Marek Plura, Przewodniczący Rady Miasta – pan Łukasz Kasza oraz Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta- pan Andrzej Pawłowski.

W obchodach jubileuszu udział wzięli byli dyrektorzy, nauczyciele
i pracownicy, dyrektorzy wielu szkół i zaprzyjaźnionych placówek , przedstawiciele współpracujących ze szkołą stowarzyszeń: Regionalnych Olimpiad Specjalnych Polska-Śląskie, ” Tęcza”, „Bury Miś”,”Cztery łapy” rodzice, przyjaciele i sponsorzy szkoły, a także uczniowie i absolwenci szkoły.

Po przywitaniu gości Dyrektor szkoły – pani Jolanta Grabkowska wyraziła słowa uznania wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju i dobrego funkcjonowania placówki. Wśród wielu zacnych gości składających życzenia na ręce pani Dyrektor, ciepłe słowa do uczniów i nauczycieli skierował eurodeputowany -pan Marek Plura, który zajmuje się sprawami niepełnosprawnych, rozumie ich i wspiera
w pokonywaniu trudności.

Jubileusz był okazją do przypomnienia początków szkolnictwa specjalnego
w naszym mieście i powstania szkoły specjalnej, która od 45 lat jest w budynku naszej szkoły. Obecnie ZS nr 9 tworzą: Szkoła Podstawowa nr 22 z klasami gimnazjalnymi, Szkoła Branżowa I Stopnia nr 4 z klasami zawodowymi, Szkoła Przysposabiająca do Pracy oraz Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.

Święto szkoły było również okazją do dzielenia się wspomnieniami, doświadczeniami i talentami naszych uczniów. W programie artystycznym zaprezentował się Teatro Negro w przedstawieniu „A mury runą”. Artyści – uczniowie niepełnosprawni intelektualnie i ze sprzężeniami w różnym stopniu zaprezentowali efekt zakończenia projektu „Teatr z sąsiedztwa: Zdrój” realizowanego w ramach Mikrograntów SAD – inicjatywa młodzieżowa, w mieście Jastrzębie -Zdrój.
Inną grupą teatralną, która wystąpiła była „Paka Witczaka”. Przedstawili historię patrona szkoły – dra Mikołaja Witczaka , tym razem w formie teatru cienia.
Chlubą i dumą szkoły są również osiągnięcia sportowe uczniów. Uczniowie klas początkowych, jako „Szkolne kocięta” wystąpili w pokazie akrobatyczno-gimnastycznym i udowodnili, że sport może być wspaniałą zabawą i nauką pracy
w grupie.
Dopełnieniem programu były występy wokalne.
Po zakończeniu części artystycznej był poczęstunek przygotowany przy wsparciu nauczycieli przez uczniów szkoły przysposabiającej do pracy i branżowej.

Spojrzenie na minione lata oraz teraźniejszość skłaniają do refleksji, iż ZS nr 9 realizuje słowa Marii Grzegorzewskiej będące hasłem przewodnim szkoły: „Każdy ma prawo do szczęścia i swojego miejsca w społeczeństwie.

Relacjonowała: Katarzyna Kolorz-Stylok

Brak komentarzy.

Leave a comment