výhodné půjčky pro studenty pujcka pred vyplatou 7000 kc sms pujcka online Úpice pujcka pred vyplatou 222 rychlá pujcka online Velké Meziříčí

Ale kino-Oświadczenie Instytucji Filmowej „Silesia-Film“

Oświadczenie Instytucji Filmowej „Silesia-Film“ w sprawie przedłużenia umowy na wynajem budynku – siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Jastrzębiu-Zdroju

 

Wczoraj, tj. 6 grudnia br., w portalach jasnet.pl i jastrzebieonline.pl ukazały się artykuły dotyczące przyszłości Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu Zdroju, działającego w budynku wynajmowanym przez Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój od Instytucji Filmowej „Silesia-Film“ w Katowicach.

Zawarte w artykułach informacje przedstawiają problem w sposób niepełny i jednostronny, godząc przy tym w dobre imię IF „Silesia-Film“ i jako takie, wymagają w naszym przekonaniu sprostowania i uzupełnienia.

Instytucja Filmowa „Silesia-Film“ w Katowicach zawarła umowę z Miastem Jastrzębie Zdrój na wynajem budynku przy Al. Piłsudskiego 27 w 2011 roku, na okres 7 lat, kończący się z dniem 30 listopada br. Mając powyższe na względzie z wielomiesięcznym wyprzedzeniem inicjowaliśmy rozmowy z Urzędem Miasta, dążąc do wypracowania warunków kontynuacji stosunku najmu. Na negocjacje w tej sprawie stawiliśmy się w Jastrzębiu-Zdroju trzykrotnie: 24 sierpnia, 1 października i 18 października br. Pomimo spotkań zmierzających do przedłużenia umowy, Urząd Miasta nie wyraził jednoznacznie woli jej przedłużenia i uregulowania kwestii dalszego najmu.

Wobec braku konkretnego stanowiska, w dniu 27 listopada br., na trzy dni przed wygaśnięciem umowy najmu, wystosowaliśmy do Urzędu Miasta pismo wzywające do opuszczenia zajmowanego budynku 
w terminie do 15 grudnia br. Zareagował na nie tylko, nie będący formalnie stroną umowy, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, pan Janusz Jurczak. Mając już zakontraktowane wydarzenia na grudzień, doprowadził do podpisania aneksu pomiędzy Instytucją a Urzędem Miasta, przedłużającego umowę najmu do końca grudnia br. Warunki dalszej współpracy wciąż pozostały niedookreślone.

Przytaczane artykuły jako główną przyczynę trudnej sytuacji Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu Zdroju wskazują podwyższenie przez IF „Silesia-Film“ stawek wynajmu. Podczas rozmów prowadzonych z Urzędem Miasta wielokrotnie sygnalizowaliśmy, że jest to dla nas przedsięwięcie komercyjne i w interesie zarówno Instytucji, jak i województwa, leży uzgodnienie jak najkorzystniejszych finansowo warunków wynajmu, gdyż wpływy z niego zostają przeznaczone na działalność statutową Instytucji. Stawka, nawet po podwyżce, jest nadal niższa od stawek rynkowych. Dodatkowo warto podkreślić również, że sam Urząd Miasta wynajmuje obiekty według przyjętej przez siebie stawki  w wysokości 26 zł 60 gr za m2. Nie widzimy w związku z tym powodu, dlaczego nasze waruki wynajmu nie mogłyby zostać określone na tym samym poziomie.

W kontekście powyższego ze zdziwieniem przyjęliśmy również informację o tym, że sprawa dalszego wynajmu budynku była przedmiotem spotkania Pani Prezydent Anny Hetman oraz radnych Rady Miasta, podczas którego ustalono warunki ewentualnej dalszej dzierżawy i zapowiedziano zaangażowanie w negocjacje Marszałka Województwa. Przypominamy, że stroną umowy formalnie pozostaje Instytucja Filmowa „Silesia-Film“ w Katowicach i to my powinniśmy być partnerem wszelkich prowadzonych w tej sprawie rozmów. Nikt nie ustalił z nami chociażby tego, czy jesteśmy zainteresowani przedłużeniem wynajmu na tak krótki okres, o jakim dyskutowano podczas wspomnianego spotkania.  

Na przestrzeni ostatniego roku, w przeciwieństwie do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, wielokrotnie wykazaliśmy się wolą współpracy i przedłużenia umowy wynajmu, w kształcie satysfakcjonującym dla obu stron. Ponieważ prowadzone przez nas negocjacje nie zostały sfinalizowane nową umową, uznajemy je za niebyłe i wystąpimy do Urzędu Miasta z propozycją przedłużenia dzierżawy na nowych, podyktowanych obiektywnymi okolicznościami, warunkach.

 

Patryk Tomiczek

Dyrektor Instytucji Filmowej SILESIA FILM

 

Komentarze są wyłączone.