Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Jaki jest roczny tonaż śmieci? Ile dzikich wysypisk udało się zlikwidować w zeszłym roku? Te i wiele innych informacji znaleźć można w dokumencie traktującym o tym, jak wygląda stan gospodarki komunalnej w naszym mieście.

Ze szczegółowymi informacjami na ten temat można zapoznać się tutaj: ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA MIASTA JASTRZĘBIE_2017

Brak komentarzy.

Leave a comment