Będą badać zanieczyszczenie powietrza

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

„Miejski system zarządzania jakością powietrza w mieście Jastrzębie-Zdrój” to projekt, którego celem jest zbadanie zróżnicowania przestrzennego i czasowego zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 i PM2,5 na terenie naszego miasta.

Wykorzystano do tego innowacyjne rozwiązanie, jakim jest Lokalne Uzupełniające Modelowanie Atmosfery (LUMA) oparte m.in. na inteligentnej sieci detektorów. Tego typu rozwiązania są nowością na skalę Polski i Europy, a biorąc pod uwagę ostatni raport WHO dotyczący jakości powietrza w europejskich miastach, to prekursorskie rozwiązanie jest pożądanym narzędziem wspomagającym ochronę atmosfery.Zastosowanie tej nowoczesnej metody pozwala na wskazanie rejonów miasta o lepszej lub gorszej jakości powietrza, co posłuży władzom miasta m.in. do prowadzenia dalszych, lepiej dostosowanych działań służących poprawie jakości powietrza.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania ocen poziomów substancji w powietrzu, jedynie badania prowadzone w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska mogą być podstawą do określania stanów informowania i alarmowania o jakości powietrza.

System LUMA, oparty o inteligentną sieć sensorów, obejmuje 20 lokalizacji (detektorów). Uzyskane wyniki przesyłane są bezprzewodowo a dostęp do nich jest możliwy na bieżąco i archiwalnie poprzez platformę internetową.

https://atmopolis.pl/luma/jastrzebie-zdroj/public/

Projekt realizuje firma ATMOTERM S.A. na zlecenie Urzędu Miasta.

 

Brak komentarzy.

Leave a comment