Dotacje na zabytki

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Do 31 marca podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku znajdującego się na obszarze miasta Jastrzębie-Zdrój mogą składać wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru na 2016 rok.

Wnioski można składać w kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój al. Piłsudskiego 60 (pokój 020, budynek A), lub przesłać na adres: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Wysokość środków publicznych na realizację zadań w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wynosi 112 200,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące udzielania dotacji znajdują się w Uchwale Nr VII.83.2012 r. Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

źródło: jastrzebie.pl

Brak komentarzy.

Leave a comment